Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 210/15 #1Usnesení ÚS ze dne 02.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.210.15.1
Datum podání21.01.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 210/15 ze dne 2. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Martina Velebila, t.č. ve vazební věznici v Českých Budějovicích, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. ledna 2015, č.j. 8 T 88/2014-2150, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, označené jako ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu o ponechání ve vazbě. Navrhovatel uvedl, že v řízení ve věci samé rozhodovala soudkyně, která již dříve rozhodla v přípravném řízení o žádosti navrhovatele o propuštění z vazby. Navrhovatel uvedl, že nepodal proti rozhodnutí stížnost, teprve později pak zjistil i okolnosti o rozhodování téhož soudce v přípravném řízení a v řízení ve věci samé.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), ani nepřiložil kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavce 6 zákona o Ústavním soudu). Proto byl dopisem ze dne 27. ledna 2015, doručeným mu dne 29. ledna 2015, vyzván, aby vady podání odstranil. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti i kontakt na Českou advokátní komoru pro ustanovení právního zástupce. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu.

Na uvedenou výzvu však navrhovatel do dnešního dne nereagoval.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2015

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru