Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2044/10 #1Usnesení ÚS ze dne 30.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2044.10.1
Datum podání12.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2044/10 ze dne 30. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu R. V., bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 To 17/2005, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze sp. zn. 5 T 104/2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, označeným jako požadavek o navrácení lidství, domáhal i zrušení shora uvedených rozhodnutí.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nesplňoval podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu), z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Proto byl navrhovatel vyzván, dopisem ze dne 27. července 2010, doručeným mu dne 29. července 2010, vyzván, aby vady podání odstranil. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta do 20. srpna 2010. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 17. srpna 2010 byla Ústavnímu soudu doručena písemnost, sepsaná navrhovatelem, kterou sám označil jako odstranění vad podání. Odmítl označení ústavní stížnost a znovu zopakoval, že se jedná o žádost o navrácení lidství. Jeho podání však nadále nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti tak, jak plynou z poučení, které se navrhovateli dostalo, jakož i z příslušných ustanovení zákona o Ústavním soudu. Ve stanovené lhůtě tedy nedošlo k odstranění vytýkaných vad.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2010

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru