Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2030/15 #1Usnesení ÚS ze dne 01.10.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.2030.15.1
Datum podání08.07.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2030/15 ze dne 1. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem v právní věci stěžovatelů 1) T. R., 2) nezl. T. R., 3) nezl. B. R. a 4) H. R., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. P 35/2012 a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 244/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 8. 7. 2015 doručeno prostřednictvím e-mailu podání označené jako "ústavní stížnost proti usnesení Obvodní(ho) soudu pro Prahu 8 sp. zn. 0 P 35/2012 a proti navazujícímu usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 244/2015 s žádostí o přednostní projednání věci". Toto podání učinil v záhlaví na prvním místě uvedený stěžovatel Tomáš Rychtecký, a to jménem všech stěžovatelů.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl první stěžovatel a současně čtvrtá stěžovatelka přípisy ze dne 21. 8. 2015 vyzváni k odstranění jejích vad ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva obsahovala mimo jiné informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeni advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud popsané vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude předmětný návrh odmítnut.

Z připojených poštovních dodejek se podává, že prvnímu stěžovateli byla uvedená výzva doručena (na základě fikce doručení) dne 3. 9. 2015 a čtvrté stěžovatelce byla doručena oproti podpisu dne 24. 8. 2015. Lhůta k odstranění vad tak uplynula nejpozději dne 23. 9. 2015, přičemž v jejím průběhu (konkrétně dne 4. 9. 2015) obdržel Ústavní soud pouze podání čtvrté stěžovatelky, v němž sdělovala, že nemůže odstranit vady návrhu, neboť jí Česká advokátní komora nevyhověla ve věci její žádosti o bezplatnou právní pomoc s odůvodněním, že tato je přiznávána osobám zcela nemajetným, bez pravidelných příjmů.

Dlužno poznamenat, že z dalších řízení o ústavních stížnostech, které jmenovitě první stěžovatel vedl a vede u Ústavního soudu, se podává, že postup, jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti, volí opakovaně, ačkoliv byl Ústavním soudem vícekrát poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon o Ústavním soudu pro řádné podání ústavní stížnosti (viz např. ve věci sp. zn. IV. ÚS 588/14, II. ÚS 492/15, II. ÚS 1041/15, III. ÚS 1059/15, IV. ÚS 1520/15, II. ÚS 2027/15, III. ÚS 2028/15, III. ÚS 2031/15, II. ÚS 2032/15). Ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2033/15, III. ÚS 2114/15, IV. ÚS 2113/15 a dalších proto Ústavní soud přistoupil k odmítnutí ústavní stížnosti prvního stěžovatele, aniž by považoval za nutné vyzývat ho k odstranění formálních vad jeho podání.

S ohledem na výše řečené, s přihlédnutím k tomu, že ani v tomto případě vytčené vady podání ve lhůtě k tomu určené nebyly odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než prvním stěžovatelem předložený návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. října 2015

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru