Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 202/08 #1Usnesení ÚS ze dne 20.06.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.202.08.1
Datum podání22.01.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 202/08 ze dne 20. 6. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Základní organizace evid. č. 20-0135-3805 Odborového svazu státních orgánů a organizací, se sídlem Bouzov 8, bez právního zastoupení, podaného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C 76/2007-7 ze dne 19. dubna 2007 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 51 Co 446/2007-16 ze dne 6. listopadu 2007, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. ledna 2008 návrh, kterým navrhovatelka brojila proti v záhlaví citovaným rozhodnutím a požádala o stanovení přiměřené lhůty k odstranění vad návrhu.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatelka dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a z návrhu nebylo rovněž patrno, kdy bylo navrhovatelce doručeno rozhodnutí, které napadá (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), resp. kdy došlo k zásahu, proti němuž navrhovatelčin návrh směřuje (§ 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka výzvou Ústavního soudu k odstranění vad ze dne 4. února 2008 vyzvána, aby vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu k odstranění vad návrhu dne 14. února 2008 a den následující, tedy dne 15. února 2008, jí počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 5. března 2008.

Navrhovatelka na výše uvedenou výzvu ze dne 4. února 2008 reagovala podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 14. února 2008, ve kterém především vyjádřila přesvědčení, že musí existovat výjimka z povinného zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem a vznesla námitku podjatosti soudkyně zpravodajky JUDr. Vlasty Formánkové a její asistentky Mgr. Alexandry Pavlovičové. Vady návrhu však uvedeným podáním, ani podáním jiným, odstraněny nebyly.

O námitce podjatosti vznesené stěžovatelkou rozhodl Ústavní soud usnesením sp. zn. IV. ÚS 202/08 ze dne 22. května 2008 tak, že soudkyně Vlasta Formánková vyloučena z projednání a rozhodování o návrhu stěžovatelky vedeného pod sp. zn. IV. ÚS 202/08 není.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. června 2008

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru