Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1985/11 #1Usnesení ÚS ze dne 28.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánJINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Český statistický úřad
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříksprávní žaloba
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1985.11.1
Datum podání07.07.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 79, § 82


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1985/11 ze dne 28. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 28. července 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o ústavní stížnosti stěžovatele Lesy České republiky, s. p. se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, zastoupeného JUDr. Romanem Poláškem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, proti postupu Českého statistického úřadu se sídlem v Praze 10, Na Padesátém 3268/81, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností, s tvrzením porušení základních práv zaručovaných čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i porušení čl. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, z důvodů podrobně ve stížnosti rozvedených, domáhá vydání nálezu, jímž by Ústavní soud konstatoval, že nezveřejněním indexu cen v lesnictví (surové dříví) - VLASTNÍCI za první čtvrtletí 2011 a odmítáním jeho zveřejnění jsou Českým statistickým úřadem porušována ústavně zaručená práva stěžovatele, a dále, aby jmenovanému úřadu zakázal v porušování těchto práv pokračovat a přikázal mu, aby obnovil stav před tímto porušením. Jak patrno, z obsahu ústavní stížnosti i obsahu k ní přiložené správní žaloby ze dne 4. 7. 2011, adresované Městskému soudu v Praze, podal stěžovatel v podstatě ze stejných důvodů proti popsanému postupu Českého statistického úřadu, jako ústřednímu orgánu státní správy, správní žalobu pro nečinnost podle § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. popřípadě proti nezákonnému zásahu podle § 82 cit. zákona.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž uvedené neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Zmíněnými procesními prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje, se potom ve smyslu § 72 odst. 3 citovaného zákona rozumí řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky (s výjimkou výše uvedenou a dále) vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiné procesní prostředky k ochraně práva, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jak patrno ze shora uvedeného, stěžovatel využil svého práva podat správní žalobu pro nečinnost správnímu soudu, tuto třeba tak považovat za procesní prostředek ochrany práv stěžovatele, z čehož pak nelze než dovodit, že ústavní stížnost byla podána předčasně; jedná se tudíž o návrh nepřípustný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k uvedenému bylo třeba rozhodnout, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru