Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1973/20 #1Usnesení ÚS ze dne 06.10.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Vyškov
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.1973.20.1
Datum podání14.07.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1973/20 ze dne 6. 10. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jana Puldy, LL.M., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Mišingerem, advokátem, sídlem Minská 38, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. dubna 2020 č. j. 16 Co 77/2020-941 a výroku I usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. listopadu 2019 č. j. 0 P 97/2017-909, za účasti Krajského soudu v Brně a Okresního soudu ve Vyškově, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 7. 2020, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí.

2. Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]; zejména z něj nebyla patrná ústavněprávní argumentace pro řízení před Ústavním soudem a nebyly předloženy kopie rozhodnutí obecných soudů, proti nimž ústavní stížnost směřuje (§ 30, §31 a § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

3. Jeho podání tedy vykazovalo podle zákona o Ústavním soudu takové vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, pročež byl stěžovatel dopisem, který byl doručen dne 19. 7. 2020 jeho právnímu zástupci prostřednictvím datové schránky, vyzván k jejich odstranění.

4. K tomu byla stěžovatelovi stanovena lhůta 5 dnů s poučením o důsledcích, nebudou-li tyto vady v této lhůtě odstraněny. Stěžovatel požádal přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 24. 7. 2020 o prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

5. Ústavní soud dopisem, který byl doručen dne 28. 7. 2020 jeho právnímu zástupci prostřednictvím datové schránky, prodloužil lhůtu k odstranění vad podání do 30. 9. 2020 s tím, že výslovně upozornil stěžovatele, že neodstraní-li vady ani v takto prodloužené lhůtě, bude jeho podání bez dalšího odmítnuto podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

6. Vzhledem k tomu, že stěžovatel přípisem doručeným Ústavnímu soudu až dne 1. 10. 2020 odstranil toliko vadu odůvodnění ústavní stížnosti, ale ani v dodatečně stanovené a dostatečně dlouhé lhůtě (a ani do dnešního dne) nepředložil kopie rozhodnutí obecných soudů, proti nimž ústavní stížnost směřuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), o čemž byl stěžovatel opakovaně poučen, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2020

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru