Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1973/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 5
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1973.10.1
Datum podání09.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 237 odst.1 písm.c


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1973/10 ze dne 20. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti, kterou podali stěžovatelé:

1. B. F.,

2. Ing. B. J.,

3. Č. J.,

4. D. F.,

5. G. E.,

6. Doc.PhDr. H. J.,

7. H. I.,

8. H. H.,

9. H. R.,

10. Ch. J.,

11. Ch. D.,

12. Ing. K. Š.,

13. Ing. K. K.,

14. Ing. K. I.,

15. K. I.,

16. K. J.,

17. K. M.,

18. L. V.,

19. Ing. L. O.,

20. MUDr. M. P.,

21. M. M.,

22. M. G.,

23. M. M.,

24. M. Z.,

25. M. J.,

26. M. M.,

27. M. L.,

28. P. M.,

29. R. V.,

30. R. J.,

31. S. J.,

32. S. M.,

33. S. I.,

34. Ing. Š. M.,

35. Š. M.,

36. MUDr. T. P.,

37. Ing. T. P.,

38. V. J.,

39. V. J.,

40. V. J.,

41. V. J.,

42. ZEGA s.r.o., Geologická 992/3, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

43. Z. P.,

44. Z. T.,

všichni zastoupeni Mgr. Alenou Kinclovou, advokátkou se sídlem Lysá nad Labem, Sadová 1808, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. května 2007 č. j. 11 C 184/2003-671 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2010 č. j. 18 Co 248/2009-807, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé se ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 9. července 2010 a doplněna návrhem na přerušení řízení dne 15. září 2010, domáhali podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že napadenými rozhodnutími byla porušena jejich ústavně zaručená práva podle čl. 11 odst. 2 a 3 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelé v podání ze dne 15. září 2010 uvedli, že dne 10. července 2010 ve věci podali dovolání k Nejvyššímu soudu a navrhli, aby Ústavní soud do doby vyřízení jejich dovolání Nejvyšším soudem řízení o ústavní stížnosti přerušil.

Z vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 11 C 184/2003 (dále jen "soudní spis") se zjišťuje, že pod č. listu 818 je v uvedeném spise založeno dovolání stěžovatelů do rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2010 č. j. 18 Co 248/2009-807, jehož přípustnost stěžovatelé opírají o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Před tím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu, a to včetně podmínky ustanovení § 75 odst. 1 zákona, která vyžaduje před podáním ústavní stížnosti vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), s výjimkou návrhu na obnovu řízení a mimořádného opravného prostředku, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 75 odst. 1, věta za středníkem, § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu).

Jak vyplývá z obsahu podané ústavní stížnosti a soudního spisu, stěžovatelé podali proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, čímž došlo v posuzované věci k souběhu ústavní stížnosti a dovolání. Pojmovým znakem institutu ústavní stížnosti je její subsidiarita, jež se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a po stránce materiální v požadavku, aby Ústavní soud zasahoval na ochranu ústavně zaručených základních práv a svobod až v okamžiku, kdy ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny tvrzený protiústavní stav napravit.

Současné podávání dovolání a ústavní stížnosti nemá oporu v ustanoveních zákona o Ústavním soudu a navíc není řešením, které by vyhovovalo požadavku právní jistoty. Věcným projednáním ústavní stížnosti by mohlo dojít k vydání dvou rozdílných rozhodnutí v téže věci. Za dané situace je podání ústavní stížnosti předčasné a proto Ústavní soud neshledal ani důvody pro přerušení řízení. Odmítnutí ústavní stížnosti pak nikterak právo stěžovatelů na případné posouzení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem nenarušuje, neboť: "Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku (§ 72 odst. 3 a 4 zákona o Ústavním soudu).

Ústavnímu soudu tedy nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatelů odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný.

Z důvodu, že ústavní stížnost byla posouzena jako nepřípustná, Ústavní soud již nepovažoval za nutné vyzývat stěžovatele k odstranění vady podání, která spočívala v tom, že k návrhu nebyla přiložena kopie rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2010 č. j. 18 Co 248/2009-807 (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. září 2010

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru