Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 195/94Usnesení ÚS ze dne 31.01.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:4.US.195.94
Datum podání07.12.1994

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 195/94 ze dne 31. 1. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 195/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 31. ledna 1995 ve věci ústavní stížnosti K., zastoupené advokátem JUDr. PhDr. O.Ch., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 1994, čj. 13 Co 504/94-138,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, odmítajícímu odvolání JUDr. PhDr. O.Ch., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 6. 1994, čj. Firm. 27273/94-110, Rg. B 1382, jímž byl v obchodním rejstříku povolen zápis prodloužení nucené správy K. na dobu od 1. července 1994 do 30. prosince 1994, stěžovatel zjevně neopodstatněně tvrdí, že Městský soud v Praze vychází v napadeném rozhodnutí z dikce ustanovení § 29 zákona, o bankách, jak

2

vyplývá z novely zákona č. 21/1992 Sb., provedené zákonem č. 156/1994 Sb. Jak totiž Ústavní soud zjistil z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. Rg. B 1328, opřel Městský soud v Praze své rozhodnutí výslovně o ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, podle kterého, jak je konstatováno v napadeném rozhodnutí, jmenováním správce se pozastavuje až do konce trvání nucené správy výkon funkce statutárního orgánu banky. Postavení statutárního orgánu má správce. Tímto správcem však JUDr. PhDr. O.Ch. k podání odvolání, či ústavní stížnosti zmocněn nebyl.

Stěžovatel také zjevně neopodstatněně dále tvrdí, že ke dni účinnosti zákona č. 156/1994 Sb. nucená správa v K. zavedena nebyla. Rozhodnutí o zavedení nucené správy, jak Ústavní soud dále zjistil z obsahu již zmíněného spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, se totiž stalo rozhodnutím ČNB ze dne 27. 9. 1993, čj. 02/1735/1993, a to i s uvedením jména určeného správce. Nucená správa nabyla v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, k němuž došlo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 9. 1993, čj. Firm. 30081/93-72, Rg. B 1382, jež nabylo právní moci 4. 10. 1993. Tomuto zápisu rozhodnutí ČNB předcházelo jeho zveřejnění v Obchodním věstníku č. 39/1993 Sb.

K uvedenému třeba dodat, že na vydání rozhodnutí o zavedení nucené správy se podle zákona č. 21/1992 Sb. nevztahovaly předpisy o správním řízení, vyjma případů v tomto zákoně výslovně uvedených (§ 26 odst. 4, § 41 citovaného zákona). Uvedené správy teprve zákonem č. 159/1994 Sb. (§ 26 odst. 4)

s tím, že proti rozhodnutí ČNB lze v uvedených případech podat rozklad, o němž rozhoduje bankovní rada ČNB (§ 26 odst. 8). Tento rozklad byl sice přípustný i podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., teprve

3

ustanovením § 26 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 156/1994 Sb., byla ČNB uložena povinnost doručení rozhodnutí jeho předáním členovi představenstva banky nebo členovi dozorčí rady banky nebo osobě pověřené řízením banky nebo pobočky zahraniční banky. Navíc ani podle novelizovaného znění podaný rozklad nemá odkladný účinek (§ 8).

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou a jako podanou osobou zjevně neoprávněnou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c, d zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usneseni Ústavníhosoudu odvoláni není přípustné.

V Brně dne 31. ledna 1995

prof.JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru