Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 194/06Usnesení ÚS ze dne 22.05.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstříkObnova řízení
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.194.06
Datum podání12.04.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 278


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 194/06 ze dne 22. 5. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. 5. 2006 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele O. B., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2005, č.j. 10 To 405/2005-23, a usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 20. 7. 2005, č.j. 4 Nt 913/2005-12, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 12. 4. 2006 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh stěžovatele splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti, jež jsou vyžadovány zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Posledním prostředkem ochrany práva stěžovatele byla v dané věci jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 20. 7. 2005, č.j. 4 Nt 913/2005-12, o níž Krajský soud v Hradci Králové rozhodl výše označeným usnesením tak, že ji zamítl. Jak Ústavní soud zjistil z fotokopie doručenky, tj. dokladu o převzetí zásilky, kterou si od Okresního soudu v Trutnově vyžádal, bylo toto rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové stěžovateli doručeno dne 11. 11. 2005. Pokud tedy z podacího razítka pošty na obálce, v níž bylo předmětné podání stěžovatele Ústavnímu soudu doručeno, plyne, že ústavní stížnost byla podána dne 10. 4. 2006, je při uvážení výše uvedeného zřejmé, že návrh stěžovatele byl podán po lhůtě k tomu stanovené.

S ohledem na tuto skutečnost Ústavní soud ani nevyzýval stěžovatele k odstranění vad podání (absence právního zastoupení a chybějící kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva) a soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. 5. 2006

Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru