Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1937/09 #1Usnesení ÚS ze dne 06.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1937.09.1
Datum podání23.07.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 49/4, § 49/5, § 50/1, § 50/2, § 50c/4

zákon; 150/2002 Sb.; soudní řád správní; § 108/1 věta první a věta druhá až po slova "vyžádá spisy", § 110/4

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 108 odst.1, § 110 odst.4

99/1963 Sb., § 49 odst.4, § 49 odst.5, § 50 odst.1, § 50 odst.2, § 50c odst.4


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1937/09 ze dne 6. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudců Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti A. H., zastoupeného JUDr. Petrem Živělou, advokátem Advokátní kanceláře ve Vyškově, Puškinova 5, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2009 č. j. 8 As 27/2009-24, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2008 č. j. 57 Ca 76/2008-7, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 49 odst. 4 a 5, ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád"), a věty první a druhé až po slova "vyžádá spisy" ustanovení § 108 odst. 1 a ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "soudní řád správní"), takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 23. 7. 2009 doručena elektronickou cestou ústavní stížnost stěžovatele ze dne 19. 7. 2009, kterou se stěžovatel domáhá zrušení shora citovaných rozhodnutí obecných soudů a navrhovaných ustanovení právních předpisů. Dne 24. 7. 2009 bylo totožné podání doručeno poštou a k podání byla přiložena plná moc ze dne 23. 7. 2009, kterou stěžovatel zmocnil výše uvedeného advokáta, aby ho v dané věci v řízení před Ústavním soudem zastupoval.

Ze skutečností, že v ústavní stížnosti uvedené datum jejího vyhotovení 19. 7. 2009 předchází datu udělení plné moci advokátovi (23. 7. 2009), ústavní stížnost byla odeslána z emailové adresy stěžovatele, v ústavní stížnosti není pod označením stěžovatele uvedeno jeho zastoupení advokátem a že ústavní stížnost podaná poštou byla podepsána pouze stěžovatelem, je zřejmé, a to i z její obsahové a formální stránky, že nebyla sepsána advokátem stěžovatele.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stanoví povinnost účastníka řízení být zastoupen v řízení o ústavní stížnosti advokátem již od samotného počátku, tj. včetně vlastního sepsání ústavní stížnosti, byl právní zástupce stěžovatele vyzván k odstranění této vady podání výzvou Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2009, v níž byla k odstranění vad podání stanovena lhůta 20 dnů s upozorněním na to, že neodstranění vad v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Uvedená výzva byla právnímu zástupci stěžovatele JUDr. Petru Živělovi doručena dne 26. 11. 2009. Vzhledem k tomu, že vytýkaná vada podání nebyla v dané lhůtě odstraněna, nezbylo než předmětnou ústavní stížnost v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Společně s ústavní stížností stěžovatel podal návrh na zrušení některých ustanovení občanského soudního řádu a soudního řádu správního. Z ustanovení § 74 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že návrh na zrušení právního předpisu či jeho jednotlivých ustanovení má akcesorickou povahu, protože jej lze podat pouze spolu s ústavní stížností a tento návrh "sdílí osud" ústavní stížnosti. Je proto možné se jím meritorně zabývat pouze tehdy, jestliže ústavní stížnost splňuje všechny zákonem stanovené procesní náležitosti (srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 101/95, dostupné na http://nalus.usoud.cz

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

Miloslav Výborný, v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru