Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 193/13 #1Usnesení ÚS ze dne 26.02.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Praha
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.193.13.1
Datum podání15.01.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 79 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 193/13 ze dne 26. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti paní Aleny Šrámkové, právně zastoupené advokátem JUDr. Emilem Jančou, Sartoriova 60/12, Praha - Břevnov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2011 č. j. 21 Cdo 1160/2010, Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 12. 2011 sp. zn. 11 Cmo 141/2009 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2012 sp. zn. 21 Cdo 1134/2012, takto:

Vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2005 sp. zn. 30 Cm 252/2000 se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 15. 1. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a dále odložení vykonatelnosti do doby pravomocného rozhodnutí o ústavní stížnosti. V ústavní stížnosti stěžovatelka uváděla, že se žalobou pro zmatečnost snažila zvrátit postup správce konkurzní podstaty stran zařazení jejího bytu do konkurzní podstaty a jeho následného prodeje.

Ústavní soud může dle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám. Dikce citovaného ustanovení je dle názoru Ústavního soudu naplněna, neboť odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí není v rozporu s důležitým veřejným zájmem a naopak jeho výkon by s ohledem na zařazení bytu do konkurzní podstaty znamenal pro stěžovatelku mnohem větší újmu, než jaká může při odložení vykonatelnosti vzniknout oprávněnému. Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2014

Vladimír Sládeček, v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru