Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1921/17 #1Usnesení ÚS ze dne 14.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS Písek
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.1921.17.1
Datum podání21.06.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1921/17 ze dne 14. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti P. B., zastoupeného Mgr. Tomášem Prokopem, advokátem se sídlem v Kolíně, Kutnohorská 43, proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 4. 2017, č. j. 6 Co 385/2017-290, a Okresního soudu v Písku ze dne 7. 12. 2016, č. j. 1 Nc 2476/2015-229, takto:

Opatrovníkem nezl. O. B., pro zastupování v řízení před Ústavním soudem se jmenuje Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí, se sídlem v Písku, Velké náměstí 114/3.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel napadá v záhlaví označená rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 4. 2017, č. j. 6 Co 385/2017-290, a Okresního soudu v Písku ze dne 7. 12. 2016, č. j. 1 Nc 2476/2015-229, ve věci úpravy poměrů k O. B., který je v době řízení o ústavní stížnosti nezletilý.

Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Ústavní stížnost stěžovatele napadá závěry obecných soudů dotýkajících se konkrétních zájmů nezletilého (úprava péče), přičemž nezletilý má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Protože jeho zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavní soud proto jmenoval opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilého v řízení o ústavní stížnosti. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městský úřad Písek), který nezletilého zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým jmenováním vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru