Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1914/17 #1Usnesení ÚS ze dne 07.08.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Havlíčkův Brod
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.1914.17.1
Datum podání20.06.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1914/17 ze dne 7. 8. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Lubomíra Michalčáka, zastoupeného Mgr. Bc. Janou Domkářovou, advokátkou se sídlem Pujmanové 2608/7, 580 01 Havlíčkův Brod, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 20 Co 43/2017-259 ze dne 10. 2. 2017 a usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č. j. 7 C 242/2013-221 ze dne 10. 1. 2017, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Posuzovanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jeho práva garantovaného čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně navrhuje, aby Ústavní soud rozhodl, že náklady jeho zastoupení uhradí dle § 83 zákona o Ústavním soudu stát.

Z ústavní stížnosti a přiložených rozhodnutí vyplývá, že se stěžovatel domáhal osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č. j. 7 C 242/2013-221 ze dne 10. 1. 2017 byl návrh zamítnut s odůvodněním, že stěžovatel nedoručil prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, a tedy věrohodně neprokázal jím tvrzené skutečnosti.

Předmětné prohlášení stěžovatel následně zaslal dne 23. 1. 2017 s tím, že jej zaslal již dříve, avšak označené odlišnou spisovou značkou, a proto jej soud založil do jiného spisu. Toto podání bylo posouzeno jako odvolání, o němž Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením č. j. 20 Co 43/2017-259 ze dne 10. 2. 2017 tak, že prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Toto rozhodnutí bylo dle ústavní stížnosti stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2017.

Dopisem ze dne 7. 3. 2017 požádal stěžovatel Českou advokátní komoru o určení advokáta za účelem sepsání ústavní stížnosti. Česká advokátní komora stěžovatele dopisem ze dne 14. 3. 2017 poučila o podmínkách určení advokáta, načež stěžovatel své podání dopisem ze dne 20. 3. 2017 doplnil. O žádosti bylo dne 13. 4. 2017 rozhodnuto tak, že se advokát stěžovateli neurčuje, jelikož neprokázal splnění podmínek stanovených zákonem o advokacii. Na toto rozhodnutí reagoval stěžovatel podáním ze dne 20. 4. 2017 a na jeho základě byla stěžovateli dne 16. 5. 2017 určena advokátka za účelem sepsání ústavní stížnosti. Prostřednictvím určené právní zástupkyně podal stěžovatel dne 20. 6. 2017 ústavní stížnost.

Ústavní soud se prvně zabýval tím, zda jsou splněné procesní předpoklady projednání ústavní stížnosti, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není.

Dle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové bylo stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2017, lhůta pro podání ústavní stížnosti proto uplynula dne 9. 5. 2017. Ústavní stížnost byla podána dne 20. 6. 2017, a tedy pozdě.

Ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je kogentní povahy a nedává Ústavnímu soudu možnost lhůtu pro podání ústavní stížnosti prominout či prodloužit, a to bez ohledu na důvod zmeškání (viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 468/15 ze dne 18. 2. 2016). Mají-li stěžovatelé problémy s obstaráním advokáta, nic jim nebrání podat ústavní stížnost bez zastoupení s tím, že Ústavní soud požádají o poskytnutí lhůty k jejímu doplnění advokátem. Obrátí-li se stěžovatelé v průběhu řízení o ústavní stížnosti na Českou advokátní komoru s žádostí o ustanovení advokáta, Ústavní soud zásadně vyčkává na rozhodnutí České advokátní komory a ustanovenému advokátovi následně poskytuje dostatečnou lhůtu k doplnění ústavněprávní argumentace a dalších náležitostí návrhu.

S ohledem na výše uvedené Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě.

Dle § 83 zákona o Ústavním soudu by soudce zpravodaj mohl rozhodnout, že náklady zastoupení stěžovatele hradí stát, jen pokud by ústavní stížnost nebyla odmítnuta. S ohledem na osud ústavní stížnosti tak tomuto návrhu vyhověno být nemohlo.

Poučení: Proti usnesení ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2017

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru