Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1883/11 #1Usnesení ÚS ze dne 24.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
Věcný rejstříkadvokát/ustanovený
právní subjektivita
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1883.11.1
Datum podání28.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 37 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 30, § 138


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1883/11 ze dne 24. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. srpna 2011 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci stěžovatelky ANIDOR, s. r. o., se sídlem Sulkovská 80, Bystré, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. 22 Co 141/2011-370 ze dne 17. 5. 2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 28. 6. 2011 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích (dále jen "krajský soud"), č. j. 22 Co 141/2011-370 ze dne 17. 5. 2011, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Svitavách č. j. 4 C 183/2007-294 ze dne 7. 2. 2011, kterým byl zamítnut návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala, že vydáním napadeného rozhodnutí byla porušena její ústavně zaručená práva plynoucí z čl. 3 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1, čl. 4 a čl. 96 Ústavy České republiky, přičemž vyjádřila nesouhlas s právním názorem krajského soudu, že při posuzování poměrů účastníka řízení, je-li jím obchodní společnost, je třeba zohlednit nejen poměry této právnické osoby, nýbrž, za situace, kdy má tato právnická osoba jediného společníka, i poměry tohoto společníka. Stěžovatelka taktéž odmítla tvrzení krajského soudu, že se účelově snaží zprostit povinnosti hradit náklady řízení, a to i v dalších souvisejících soudních řízeních.

II.

Ústavní stížnost byla podána včas, byla přípustná a splňovala i veškeré další formální a obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, bylo tedy možno přistoupit k přezkumu napadeného rozhodnutí.

Ústavní soud v prvé řadě konstatuje, že se již skutkově i argumentačně shodným podáním téže stěžovatelky ve své rozhodovací činnosti zabýval, přičemž neshledal uplatněné námitky důvodnými a ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou (usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1994/11, dostupné na http://nalus.usoud.cz). Ústavní soud neměl žádný důvod se od závěrů uvedených v citovaném usnesení jakkoliv odchýlit, proto na ně pro stručnost odkazuje. Stěžejní závěr krajského soudu o nesplnění podmínek pro ustanovení právního zástupce, opřený o "prohlédnutí" skrz formálně odlišnou právní subjektivitu právnické osoby až k jejímu jedinému společníku a jednateli (srov. též usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 423/11, dostupné na http://nalus.usoud.cz), lze za okolností popsaných v napadeném usnesení z hlediska ústavněprávního aprobovat.

Jelikož Ústavní soud nezjistil nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky, nezbylo mu než ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Jelikož byla ústavní stížnost stěžovatelky odmítnuta, nemohl jí Ústavní soud přiznat náhradu nákladů právního zastoupení (§ 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2011

Michaela Židlická, v. r.

předsedkyně senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru