Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1877/08 #1Usnesení ÚS ze dne 07.08.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.1877.08.1
Datum podání28.07.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1877/08 ze dne 7. 8. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. srpna 2008 ve věci ústavní stížnosti M. L., zastoupeného JUDr. Tomášem Pezlem, advokátem, AK se sídlem Oldřichova 23, 120 00 Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2006 sp. zn. 5 Tdo 894/2006, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2005 čj. 9 To 302/2005-3701 a rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 2. 12. 2004 čj. 3 T 123/2002-3552 a o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Tato procesní lhůta je stanovena kogentně, pročež ji Ústavní soud nemůže prodloužit ani její zmeškání prominout; zákonem o Ústavním soudu je totiž Ústavní soud vázán dle čl. 88 odst. 2 Ústavy.

Z vlastní činnosti (spisu I. ÚS 1823/07) je Ústavnímu soudu známo, že stěžovatel shora uvedená rozhodnutí obecných soudů napadl již jedenkrát ústavní stížností podanou osobně dne 17. 7. 2007. K ní připojil (mimo jiné) též kopii naříkaného usnesení Nejvyššího soudu, přičemž i z obsahu tehdejší ústavní stížnosti je zjevné, že toto rozhodnutí bylo mu, a to před jejím podáním, doručeno. (Tato ústavní stížnost byla pro zjevnou neopodstatněnost odmítnuta usnesením z 6. 2. 2008).

Z uvedeného zřetelně vyplývá, že v pořadí druhá, nyní stěžovatelem předložená ústavní stížnost, je návrhem podaným opožděně; jako taková musila být odmítnuta podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Akcesorický návrh na odklad výkonu rozsudku nalézacího soudu sdílí osud ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2008

Miloslav Výborný, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru