Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1849/13 #1Usnesení ÚS ze dne 11.07.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - soudní exekutor
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:4.US.1849.13.1
Datum podání12.06.2013
Napadený akt

zákon; 396/2012 Sb.; kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; bod 4 čl. II

Ostatní dotčené předpisy

396/2012 Sb., čl. II odst.4


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1849/13 ze dne 11. 7. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. července 2013 o návrhu Mgr. Kamila Brančíka, soudního exekutora se sídlem Hodonín, Sadová 15, na zrušení ustanovení bodu 4. čl. II. zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podle platné právní úpravy, tj. ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být usnesení o odmítnutí písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

Stěžovatel podal návrh na zrušení ustanovení bodu 4. čl. II zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Obdobně jako ve svém jiném návrhu, který byl Ústavním soudem odmítnut (usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10), se navrhovatel domnívá, že je jako soudní exekutor aktivně legitimován k podání návrhu na zrušení ustanovení zákona na základě čl. 95 odst. 2 Ústavy, resp. § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud dospěl ke stejnému závěru jako ve svém výše zmíněném rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 10/10, na které v podrobnostech odkazuje. Mj. se na rozdíl od navrhovatele domnívá, že v tomto rozhodnutí je dostatečně vysvětleno, proč nemůže soudní exekutor návrh podat. Lze jen dodat, že výčet subjektů oprávněných podat návrh na zrušení (ustanovení) zákona uvedený v § 64 zákona o Ústavním soudu je taxativní, výkon tohoto oprávnění není možné na nikoho delegovat.

Na základě výše uvedeného soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že Ústavní soud v daném případě nepovažoval za potřebné vyzývat stěžovatele k odstranění vad podání (tj. zejména doložení plné moci k zastoupení před Ústavním soudem).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru