Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1820/10 #1Usnesení ÚS ze dne 23.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1820.10.1
Datum podání23.06.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1820/10 ze dne 23. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu JUDr. V. V., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1781/2009-68 ze dne 8. dubna 2010, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 16 Co 320/2008-46 ze dne 7. října 2008 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 27 C 114/2007-29 ze dne 24. dubna 2008 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 23. dubna 2010 návrh stěžovatele, kterým se domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí

Uvedený návrh však nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatel nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Stěžovatel ve svém návrhu uvedl, že je advokátem, ev. č. 07441.

Vzhledem k uvedené okolnosti byl stěžovatel přípisem ze dne 27. července 2010 vyzván, aby vadu návrhu spočívající v nedostatku jeho právního zastoupení advokátem (dále jen "vada návrhu") odstranil, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Současně byl stěžovatel upozorněn, že skutečnost, že je stěžovatel advokátem, na nezbytnosti právního zastoupení účastníka v řízení o ústavní stížnosti nic nemění. Dále byl poučen tom, že nebude-li v uvedené lhůtě vada návrhu odstraněna, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že stěžovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 29. července 2010 a dne 30. července 2010 mu počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která skončila dne 13. srpna 2010. Navrhovatel však ve stanovené lhůtě do dne 13. srpna 2010 vadu návrhu neodstranil. Navrhovatel pouze dne 13. srpna 2010 emailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu, aniž by tato zpráva byla kvalifikovaně doplněna, požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu o jeden týden. Ústavní soud posečkal jeden týden po uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu, avšak stěžovatel vadu návrhu ani v této lhůtě, tedy do dne 20. srpna 2010, ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu, neodstranil, a nikterak dále nereagoval. Popsané počínání navrhovatele, který má právnické vzdělání, nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. srpna 2010

Vlasta Formánková, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru