Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1815/11 #1Usnesení ÚS ze dne 26.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1815.11.1
Datum podání20.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1815/11 ze dne 26. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti B. D., proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2011 č. j. 28 Cdo 3193/2010-1084, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. ledna 2009 č. j. 8 Co 415/2008-943 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. března 2008 č. j. 31 C 53/2006-822, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. června 2011, se stěžovatelka podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí pro tvrzené porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod i principu právního státu dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

Z doručeného podání a připojených příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka se žalobou podanou v roce 1992 domáhala po žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti náhrady škody ve výši 389 287,- Kč z důvodu nesprávného úředního postupu Štátneho notárstva v Topolčanoch a Státního notářství v Ostravě. Soud prvního stupně žalobu zamítl, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Nejvyšší soud pak podané dovolání zamítl.

Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti podle zákona o Ústavním soudu, zejména ustanovení § 30 odst. 1, dle jehož dikce fyzické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Ústavní soud proto vyzval dne 29. června 2011 stěžovatelku k odstranění vad podání [§ 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu] ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Stěžovatelka podáním ze dne 29. července 2011 Ústavnímu soudu sdělila, že jí byla přidělena Českou advokátní komorou advokátka JUDr. V. Z. a požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Dopisem ze dne 28. července 2011 JUDr. V. Z. Ústavní soud vyrozuměla, že právní službu pro zjevnou nedůvodnost odmítla. Ústavní soud proto prodloužil stěžovatelce lhůtu k odstranění vad podání do 12. září 2011.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě podání nedoplnila a vady neodstranila. Lhůta k odstranění vad podání tak marně uplynula.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu)

V Brně dne 26. září 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru