Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1803/11 #1Usnesení ÚS ze dne 02.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
Věcný rejstříkprocesní postup
doručování/neúčinnost doručení
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1803.11.1
Datum podání17.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

6/2002 Sb., § 174a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1803/11 ze dne 2. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 2. srpna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera, o ústavní stížnosti P. Č., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Slaninou, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Pravdova 1113/II, proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 61 UL 4/2011 ze dne 13. 4. 2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel svou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práva na soudní ochranu, v záhlaví označené usnesení krajského soudu.

Jak patrno z obsahu ústavní stížnosti i obsahu napadeného rozhodnutí, byl tímto usnesením s řádným zdůvodněním odmítnut podle § 174a odst. 6 zákona č. 6/2002 Sb., návrh stěžovatele ze dne 10. 3. 2001 na určení lhůty k provedení "všech procesních úkonů u souborné námitky neúčinnosti doručení písemností Městského soudu v Brně, podané osobně 20. září 2010".

V důvodech své ústavní stížnosti proti uvedenému usnesení směřující stěžovatel popisuje postup Městského soudu v Brně v jeho občanskoprávních věcech, vedoucí k průtahům řízení, který obsáhle kritizuje, neboť soud podle něj nakládá s jeho návrhy "naprosto vadně (slučuje je bez vydání rozhodnutí do jednoho spisu, přiděluje je exekučnímu soudu, nevypravuje písemnosti, anebo je posílá s nezákonnými pokyny poště a na neudanou doručovací adresu)", namítá neúčinnost doručení všech písemností a oponuje zdůvodnění napadeného usnesení, neboť "není v souladu s procesními pravidly i odporuje zásadám výkonu veřejné moci".

Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Zásah do ústavně zaručených práv stěžovatele Ústavní soud nezjistil. V posuzované věci krajský soud na základě učiněných zjištění a posouzení jím označených podání stěžovatele ve svém rozhodnutí dostatečně objasnil důvody vedoucí jej k odmítnutí návrhu stěžovatele na určení lhůty podle ustanovení § 174a odst. 6 zákona č. 6/2002 Sb., když vysvětlil, že stěžovatel nesplnil svou povinnost specifikovat procesní úkon, jenž má být proveden, přičemž tato povinnost plyne ze samotného znění ustanovení § 174a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. Na zdůvodnění napadeného rozhodnutí, které Ústavní soud považuje za ústavně konformní, lze tak odkázat. Zásah do práva na soudní ochranu stěžovatele tedy Ústavní soud neshledal a jeho ústavní stížnost proto podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2011

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru