Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 173/97Nález ÚS ze dne 02.10.1997K pojmu "jednoduchý případ"

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam2
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /p... více
Věcný rejstříksoud/rozhodování bez jednání
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 122/9 SbNU 123
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.173.97
Datum podání21.05.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

531/1990 Sb., § 1 odst.1

563/1991 Sb., § 37 odst.1

99/1963 Sb., § 250f


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 173/97 ze dne 2. 10. 1997

N 122/9 SbNU 123

K pojmu "jednoduchý případ"

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky

rozhodl dne 2. října 1997

v senátě ve věci ústavní stížnosti RNDr. T. G. proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 1997, čj. 28 Ca 1/96-10,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 1997, čj. 28

Ca 1/96-10, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému

rozsudku Městského soudu v Praze, zamítajícímu žalobu stěžovatele

proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 26. 10.

1995, čj. 1729/12/95, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti

rozhodnutí Finančního úřadu Praha - západ ze dne 13. 6. 1994, čj.

12839/22, o uložení pokuty podle § 37 odst. 1 zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatel mimo

jiné uvádí, že tímto rozsudkem bylo zasaženo do jeho ústavně

zaručeného práva vlastnit majetek podle článku 11 Listiny

základních práv a svobod (dále jen "Listina"), neboť mu byla

uložena povinnost zaplatit pokutu ve výši Kč 200 000,--, kterážto

povinnost však může být uložena toliko na základě zákona a v jeho

mezích. Finanční úřad, který pokutu uložil, však není oprávněn

podle již citovaného ustanovení zákona o účetnictví tak učinit.

Současně poukazuje na rozsudek Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 27. 11. 1996, čj. 10 Ca 402/96-27, v němž

tento soud, zabývající se stejnou právní otázkou, dospěl ke zcela

opačnému závěru. Z uvedených, jakož i dalších důvodů, navrhuje

proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Městský soud v Praze ve svém vyjádření ze dne 9. 9. 1997 mimo

jiné uvedl, že v projednávané věci neposuzoval kompetenci

finančních orgánů podle poznámky č. 9 uvedené v zákoně č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ale za

dostatečné zmocnění finančních orgánů k ukládání pokut podle § 37

citovaného zákona považoval dikci ustanovení § 1 odst. 1 zákona

ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Odlišný

právní názor Krajského soudu v Českých Budějovicích, vyslovený

v rozsudku ze dne 15. 11. 1996, sp. zn. 10 Ca 281/95, vychází ze

stanoviska, že je nutné výslovné zmocnění finančních orgánů

k ukládání pokut podle zákona o účetnictví a kompetenční

ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 531/1990 Sb. nezvažuje.

Z těchto, jakož i z dalších důvodů, navrhuje proto zamítnutí

ústavní stížnosti.

Vedlejší účastník Finanční ředitelství v Praze poukázal ve

svém vyjádření ze dne 6. 8. 1997 na věcnou příslušnost finančních

úřadů k ukládání pokut podle zákona o účetnictví.

Z obsahu spisu 28 Ca 1/96 Městského soudu v Praze Ústavní

soud zjistil, že v projednávané věci rozhodl tento soud bez

nařízení jednání s poukazem na ustanovení § 250f o. s. ř. Ústavní

soud již v několika nálezech vyslovil, že rozhodnutí v daňových

a obdobných věcech zpravidla za jednoduchý případ považovat nelze,

jak je tomu i v projednávané věci, a to také s přihlédnutím

k tomu, že jiný krajský soud, zabývající se stejnou právní

otázkou, dospěl ke zcela opačnému závěru. Tím, že ve věci

nenařídil jednání, porušil tedy Městský soud v Praze stěžovatelovo

ústavně zaručené právo zakotvené v článku 38 odst. 2 Listiny.

Ústavní soud proto z uvedených důvodů ústavní stížnosti, aniž

by zkoumal věc samu, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona

č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, vyhověl a napadený rozsudek

podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 2. října 1997

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru