Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1685/11 #1Nález ÚS ze dne 21.11.2011Právní fikce doručení (neúčinnost uložení předvolání k ústnímu jednání)

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Most
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro nedodržení lhůty
vyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /zákonem stanovený postup (řízení)
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí... více
Věcný rejstříkpobyt/trvalý
doručování/fikce doručení
doručování/neúčinnost doručení
předvolání
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 198/63 SbNU 307
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1685.11.1
Datum vyhlášení30.11.2011
Datum podání07.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 46 odst.4, § 46 odst.5, § 46 odst.6, § 202 odst.2


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


K porušení základního práva na přístup k soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny) a práva na projednání věci v přítomnosti účastníka řízení (čl. 38 odst. 2 Listiny) dochází tehdy, pokud obecné soudy porušují postup stanovený občanským soudním řádem při doručování předvolání k ústnímu jednání.

V případech tzv. bagatelních věcí je ústavní stížnost v podstatě vyloučena s výjimkou zcela extrémních pochybení obecného soudu.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatele J. P. zrušil IV. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 21. listopadu 2011 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozsudky Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2003 čj. 33 C 891/2002-12, ze dne 10. 3. 2003 čj. 33 C 866/2002-14, ze dne 23. 5. 2003 čj. 12 C 148/2003-14, ze dne 4. 8. 2003 čj. 15 C 152/2003-14, ze dne 23. 5. 2003 čj. 12 C 175/2003-14, ze dne 8. 8. 2003 čj. 12 C 369/2003-10, ze dne 7. 10. 2003 čj. 14 C 295/2003-17, ze dne 19. 12. 2003 čj. 12 C 892/2003-14, ze dne 29. 1. 2004 čj. 11 C 1024/2003-11, ze dne 4. 3. 2004 čj. 11 C 89/2004-15, ze dne 27. 8. 2004 čj. 12 C 535/2004-15, ze dne 19. 7. 2004 čj. 15 C 512/2004-14, ze dne 2. 8. 2004 čj. 33 C 282/2004-14, ze dne 4. 10. 2004 čj. 16 C 188/2004-14, ze dne 14. 10. 2004 čj. 14 C 385/2004-14, ze dne 22. 11. 2004 čj. 16 C 335/2004-14 a ze dne 2. 8. 2005 čj. 17 C 664/2003-14, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části pak ústavní stížnost odmítl.

Narativní část

Stěžovateli bylo na základě desítek rozsudků okresního soudu uloženo zaplatit dlužné částky ve výši 1 008,- Kč, resp. 1 009,- Kč, sestávající z úhrady cestovného městskou hromadnou dopravou a přirážky za jízdu bez platné jízdenky. Okresní soud doručoval stěžovateli předvolání k ústnímu jednání zčásti na adresu trvalého pobytu, kde se však stěžovatel z důvodu absolvování metadonového programu v psychoterapeutickém sanatoriu nezdržoval, zčásti na adresu jeho matky v Třebíči, kde se po přechodnou dobu zdržoval. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že postupem okresního soudu mu byla odňata možnost osobně se jednání soudu účastnit, čímž došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatele odmítl zčásti pro nedodržení lhůty (v několika případech stěžovatel prokazatelně věděl, že je účastníkem konkrétních soudních řízení a jaký je jejich předmět), zčásti pro zjevnou neopodstatněnost, neboť Ústavní soud z vyžádaného spisového materiálu zjistil, že okresní soud obesílal stěžovatele k ústnímu jednání také na adresu v Třebíči, kde pobýval u své matky, avšak písemnosti si nepřebíral, ani nevyzvedl. Ústavní soud uzavřel, že tyto písemnosti byly doručovány do místa, kde se adresát zdržoval, čímž došlo k účinnému uložení písemnosti a že právní fikce doručení byla konstruována v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Pro stěžovatele nepříznivý výsledek v těchto řízeních proto Ústavní soud nehodnotil jako protiústavní zásah obecného soudu do základních práv, nýbrž jako důsledek jeho laxního postupu v řízení. Právo na soudní ochranu, jehož porušení stěžovatel namítl, není právem samoúčelným a Ústavní soud považuje za opodstatněné žádat od účastníka řízení, který se domáhá ochrany svých procesních práv na ústavní úrovni, aby osvědčil, že sám vyvinul očekávatelné úsilí směřující k jejich účinnému hájení - nic takového však stěžovatel neprokázal. Za tohoto stavu tak okresní soud nepochybil, pokud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti stěžovatele.

Ve zbývajících sedmnácti věcech Ústavní soud zjistil, že okresní soud doručoval stěžovateli předvolání k ústnímu jednání pouze na adresu jeho tehdejšího trvalého bydliště v Mostě, kde si stěžovatel zásilky nevyzvedl a okresní soud za použití fikce doručení věc rovněž projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti. Stěžovatel však v těchto věcech prokázal, že se v místě doručování v rozhodné době nezdržoval (stěžovatel doložil v řízení před Ústavním soudem potvrzení sanatoria v Brně, že se nejméně od 22. 11. 2002 do 2. 5. 2006 podroboval metadonové léčbě, navíc v této době pobýval u matky v Třebíči), čímž nemohlo dojít k účinnému uložení předvolání k ústnímu jednání zasílanému stěžovateli na jeho adresu v Mostě a nemohla být konstruována ani právní fikce doručení a nalézací soud neměl jednat a rozhodnout v nepřítomnosti stěžovatele. Ústavní soud uvedl, že pokud tak okresní soud učinil, porušil postup stanovený občanským soudním řádem pro doručování, který se v ústavně právní rovině promítl v odepření práva stěžovatele na přístup k soudu a práva na projednání věci v jeho přítomnosti (čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny).

Dále Ústavní soud konstatoval, že porušení práv takového charakteru je samo o sobě natolik zásadní, že je nemohl pominout, přestože v meritu věci bylo rozhodováno o peněžitém plnění nepřevyšujících částky 2 000,- Kč. Ústavní soud dává ve své rozhodovací praxi opakovaně najevo, že v případech tzv. bagatelních věcí je ústavní stížnost v podstatě vyloučena s výjimkou zcela extrémních pochybení obecného soudu; tyto závěry však byly přijaty za situace, kdy byl požadován přezkum rozhodnutí z hlediska standardů pro postup při zjišťování skutkového stavu. V projednávané věci však stěžovatel v důsledku vadného soudního postupu vůbec neměl možnost před soud předstoupit, předestřít mu svá tvrzení, vyjádřit se k žalobě a předložit důkazy za účelem hájení svých práv.

Z výše uvedených důvodů proto Ústavní soud ústavní stížnosti stěžovatele v této části vyhověl a napadená rozhodnutí okresního soudu pro rozpor s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Miloslav Výborný. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

IV.ÚS 1685/11 ze dne 21. 11. 2011

N 198/63 SbNU 307

Právní fikce doručení (neúčinnost uložení předvolání k ústnímu jednání)

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného - ze dne 21. listopadu 2011 sp. zn. IV. ÚS 1685/11 ve věci ústavní stížnosti J. P. proti rozsudkům Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2003 č. j. 33 C 891/2002-12, ze dne 10. 3. 2003 č. j. 33 C 866/2002-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 148/2003-14, ze dne 4. 8. 2003 č. j. 15 C 152/2003-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 175/2003-14, ze dne 8. 8.2003 č. j. 12 C 369/2003-10, ze dne 7. 10. 2003 č. j. 14 C 295/2003-17, ze dne 19. 12. 2003 č. j. 12 C 892/2003-14, ze dne 29. 1. 2004 č. j. 11 C 1024/2003-11, ze dne 24. 2. 2004 č. j. 13 C 23/2004-16, ze dne 3. 3. 2004 č. j. 10 C 41/2004-18, ze dne 4. 3. 2004 č. j. 11 C 89/2004-15, ze dne 27. 8. 2004 č. j. 12 C 535/2004-15, ze dne 12. 5. 2004 č. j. 16 C 554/2003-23, ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1026/2003-14, ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1028/2003-13, ze dne 19. 7. 2004 č. j. 15 C 512/2004-14, ze dne 29. 7. 2004 č. j. 13 C 269/2004-17, ze dne 2. 8. 2004 č. j. 33 C 282/2004-14, ze dne 6. 10. 2004 č. j. 16 C 95/2004-23, ze dne 4. 10. 2004 č. j. 16 C 188/2004-14, ze dne 14. 10. 2004 č. j. 14 C 385/2004-14, ze dne 21. 10. 2004 č. j. 9 C 243/2004-29, ze dne 22. 11. 2004 č. j. 16 C 335/2004-14, ze dne 30. 3. 2005 č. j. 10 C 72/2005-20, ze dne 3. 5. 2005 č. j. 22 C 959/2003-33, ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 664/2003-14, ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 959/2003-18, ze dne 18. 8. 2005 č. j. 22 C 310/2004-24 a ze dne 5. 6. 2007 č. j. 17 C 30/2005-37, vydaným v řízeních o zaplacení žalovaných částek sestávajících z úhrady cestovného městskou hromadnou dopravou v Mostě a Litvínově a přirážky za jízdu bez platné jízdenky, za účasti Okresního soudu v Mostě jako účastníka řízení a Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s., se sídlem Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Rozsudky Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2003 č. j. 33 C 891/2002-12, ze dne 10. 3. 2003 č. j. 33 C 866/2002-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 148/2003-14, ze dne 4. 8. 2003 č. j. 15 C 152/2003-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 175/2003-14, ze dne 8. 8. 2003 č. j. 12 C 369/2003-10, ze dne 7. 10. 2003 č. j. 14 C 295/2003-17, ze dne 19. 12. 2003 č. j. 12 C 892/2003-14, ze dne 29. 1. 2004 č. j. 11 C 1024/2003-11, ze dne 4. 3. 2004 č. j. 11 C 89/2004-15, ze dne 27. 8. 2004 č. j. 12 C 535/2004-15, ze dne 19. 7. 2004 č. j. 15 C 512/2004-14, ze dne 2. 8. 2004 č. j. 33 C 282/2004-14, ze dne 4. 10. 2004 č. j. 16 C 188/2004-14, ze dne 14. 10. 2004 č. j. 14 C 385/2004-14, ze dne 22. 11. 2004 č. j. 16 C 335/2004-14 a ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 664/2003-14 se ruší, neboť postupem předcházejícím jejich vydání došlo k porušení práv stěžovatele zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavní stížností ze dne 6. 6. 2011 se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 11, čl. 36 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a porušení čl. 90 Ústavy domáhal zrušení shora označených rozsudků Okresního soudu v Mostě vydaných v řízeních o zaplacení žalovaných částek ve výši 1 008 Kč, resp. 1 009 Kč, sestávajících z úhrady cestovného městskou hromadnou dopravou v Mostě a Litvínově a přirážky za jízdu bez platné jízdenky.

2. Stěžovatel uvedl, že se jízd tzv. na černo nemohl dopustit, neboť v době od 22. 11. 2002 do 2. 5. 2006 se účastnil metadonového programu v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Elysium v Brně, kam denně docházel, a na adrese v Mostě se nezdržoval. Vzhledem k tomu, že několikrát ztratil občanský průkaz, vyslovil podezření, že doklad totožnosti byl zneužit někým, kdo se za stěžovatele při přepravní kontrole vydával. Stěžovatel dále uvedl, že od roku 2002 bydlel u své matky v Třebíči, což vylučuje fikci doručení soudních zásilek do místa jeho údajného pobytu v Mostě a vede k závěru, že místně příslušným k projednání sporů byl Okresní soud v Třebíči.

3. Stěžovatel vytkl Okresnímu soudu v Mostě odnětí možnosti účastnit se řízení, neposkytnutí ochrany jeho právům a porušení svých majetkových práv, neboť v důsledku napadených rozhodnutí je nucen hradit částky za služby, které neužíval a o jejichž existenci ani nevěděl, a spolu s tím i náklady řízení. Pokud se týká lhůty k podání ústavní stížnosti, uvedl, že o napadených rozhodnutích nevěděl, neboť byly doručovány na adresu, na které se nezdržoval, o jejich existenci se dověděl až dne 9. 5. 2011 při nahlížení jeho právního zástupce do spisů vedených u Okresního soudu v Mostě.

4. Podáním ze dne 5. 9. 2011 stěžovatel doplnil ústavní stížnost potvrzením Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně. Tvrzení o ztrátě občanského průkazu a hlášení této ztráty stěžovatel nedoložil, neboť mu Policie České republiky sdělila, že eviduje záznamy pouze od roku 2003; Magistrát města Mostu sdělil, že takové informace sdělí pouze na vyžádání soudu. Stěžovatel navrhl, aby si zprávu o těchto skutečnostech vyžádal Ústavní soud, případně aby vyslechl jím navržené svědky. Na podporu svého tvrzení, že od podzimu 2002 bydlel v Třebíči, stěžovatel předložil lékařskou zprávu ze dne 30. 3. 2004, ze které je jím uváděné bydliště patrno.

5. Okresní soud v Mostě jako účastník řízení se k ústavní stížnosti nevyjádřil, předseda senátu 33 C pouze sdělil dne 29. 6. 2011, že souhlasí s upuštěním od ústního jednání; předsedové ostatních senátů Okresního soudu v Mostě ponechali tuto otázku ve stanovené lhůtě bez odpovědi.

6. Vedlejší účastník, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., ve vyjádření k ústavní stížnosti dne 11. 10. 2011 upozornil, že stěžovatel se dopustil dopravních přestupků - jízd "na černo" - v době, kdy se ještě nenacházel v léčebném programu. V případech, kdy prokazoval ztrátu občanského průkazu, Okresní soud v Mostě žaloby zamítl, ve všech ostatních bylo v rámci soudních řízení prokázáno, že cestoval bez platného jízdního dokladu. K doložení svého tvrzení vedlejší účastník předložil seznam všech těchto jízd s tím, že originály listinných důkazů, tj. záznamy o provedené přepravní kontrole, jsou založeny v příslušných spisech Okresního soudu v Mostě.

7. V replice ze dne 3. 11. 2011 stěžovatel uvedl, že ústavní stížnost podal především z důvodu porušení svého práva na spravedlivý proces, neboť se nemohl účastnit soudních jednání. Na své argumentaci a návrhu na zrušení předmětných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě setrval a vyjádřil souhlas s upuštěním od ústního jednání.

8. Za účelem ověření stěžovatelových tvrzení si Ústavní soud vyžádal spisy Okresního soudu v Mostě dokumentující průběh řízení završených ústavní stížností napadenými rozsudky a rovněž spisy sp. zn. 16 C 499/2003, sp. zn. 16 C 661/2003, sp. zn. 10 C 164/2008 a sp. zn. 12 C 134/2007, na jejichž rozsudky stěžovatel v ústavní stížnosti poukázal.

9. Z předloženého potvrzení Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium, Hapalova 22, Brno, ze dne 16. 1. 2008, podepsaného vedoucí substitučního programu Brno, vyplývá, že stěžovatel byl klientem metadonového programu Brno od 22. 11. 2002 do 2. 5. 2006 a že do programu docházel pravidelně.

10. Za souhlasu účastníků řízení bylo od ústního jednání upuštěno podle § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

II.

11. Předtím, než Ústavní soud přistoupí k meritornímu pojednání věci, vždy zkoumá formální náležitosti ústavní stížnosti a podmínky její projednatelnosti.

II. a

12. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

13. Ze spisu Okresního soudu v Mostě sp. zn. 10 C 41/2004, který si Ústavní soud vyžádal, vyplynulo, že stěžovatel převzal předvolání k ústnímu jednání soudu dne 10. 2. 2003 na adrese Třebíč (č. l. 16 verte). K jednání se nedostavil, a proto soud projednal věc v jeho nepřítomnosti a rozsudkem ze dne 3. 3. 2004 č. j. 10 C 41/2004-18 mu uložil, aby žalobci zaplatit částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Stěžovatel převzal rozsudek dne 23. 3. 2004, což stvrdil svým podpisem na dodejce (č. l. 18 verte). Proti rozsudku nebylo odvolání přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši, jež nedosahovala hranici stanovenou zákonem (§ 202 odst. 2 o. s. ř.)

14. Neumožňoval-li zákon podat proti rozhodnutí nalézacího soudu v této (bagatelní) věci odvolání, byl jediným (a konečným) rozhodnutím o věci samé právě rozsudek nalézacího soudu, který stěžovatel mohl ve lhůtě 60 dnů napadnout ústavní stížností. Lhůta k podání ústavní stížnosti však marně uplynula dne 21. 5. 2004. Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 3. 2004 č. j. 10 C 41/2004-18 tak nezbylo než odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona Ústavním soudu jako opožděně podanou.

II. b

15. Z vyžádaných spisů Okresního soudu v Mostě sp. zn. 9 C 243/2004, sp. zn. 16 C 95/2004, sp. zn. 17 C 30/2005, sp. zn. 17 C 959/2003 a sp. zn. 22 C 959/2003 vyplynulo, že stěžovateli byly doručeny platební rozkazy na adrese v Třebíči, které osobně převzal a podal proti nim odpor (ve věci 9 C 243/2004 dne 30. 4. 2004 - č. l. 13, ve věci 16 C 95/2004 dne 3. 2. 2004 - č. l. 9, ve věci 17 C 30/2005 dne 2. 2. 2007 - č. l. 31, ve věci 17 C 959/2003 dne 20. 11. 2003 - č. l. 10, ve věci 22 C 959/2003 dne 20. 11. 2003 - č. l. 10). Ze spisu sp. zn. 16 C 554/2003 vyplynulo, že Okresní soud v Mostě dožádal Okresní soud v Třebíči o výslech stěžovatele, který dne 19. 3. 2004 vypovídal k věci samé1 (č. l. 16); dne 30. 4. 2004 se telefonicky omluvil z jednání svolaného na den 12. 5. 2004 a byl informován, že soud bude jednat a rozhodne v jeho nepřítomnosti (č. l. 21).

16. Ke shora uvedeným zjištěním Ústavní soud přihlédl při posuzování lhůty k podání ústavní stížnosti. Ve své rozhodovací praxi sice připouští podání ústavní stížnosti ve lhůtě 60 dnů počítané ode dne, kdy se ten, kdo podává ústavní stížnost, prokazatelně poprvé dověděl o existenci napadeného rozsudku. Činí tak však v situacích, kdy byl účastníku řízení před obecným soudem nesprávně ustanoven opatrovník, jemuž bylo také doručeno rozhodnutí soudu ve věci samé [srov. nález sp. zn. IV. ÚS 811/05 ze dne 9. 5. 2006 (N 98/41 SbNU 279), nález sp. zn. IV. ÚS 1778/08 ze dne 29. 10. 2008 (N 185/51 SbNU 277)], čímž zohledňuje skutečnost, že dotyčný účastník řízení nejenže neměl povědomost o existenci rozsudku, ale evidentně neměl ani žádnou informaci o řízení, jež mu předcházelo.

17. V projednávané věci však stěžovatel prokazatelně věděl, že je účastníkem konkrétních soudních řízení a jaký je jejich předmět. Přesto však o další průběh řízení neprojevil sebemenší zájem a následné písemnosti zasílané mu v týchž věcech (předvolání k ústnímu jednání či rozsudky ve věci samé) ponechal bez povšimnutí. Vnímá-li tedy stěžovatel nepříznivě, že Okresní soud v Mostě věci vedené pod sp. zn. 9 C 243/2004, sp. zn. 16 C 95/2004, sp. zn. 17 C 30/2005, sp. zn. 17 C 959/2003, sp. zn. 22 C 959/2003 a sp. zn. 16 C 554/2003 projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti, jde jen o důsledek, který si zapříčinil sám svým chováním. Ústavní soud připomíná, že mechanismus fungování soukromého práva je vybudován na předpokladu iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci jejich zájmů právně relevantním chováním a že účastníci vstupující do soukromoprávních vztahů nesou od počátku odpovědnost za volbu adekvátních (nejen právních) prostředků k ochraně svých práv podle principu "nechť si každý střeží svá práva" (vigilantibus iura subveniunt). Je proto absurdní, aby se stěžovatel dovolával ochrany před tvrzeným zásahem do práva na přístup k soudu a na projednání věci v jeho přítomnosti za situace, kdy si nepříznivý důsledek způsobil tím, že nevěnoval náležitou pozornost průběhům řízení a o jejich výsledek se nezajímal.

18. Ústavní soud tak neshledal relevantním stěžovatelovo tvrzení, že se o napadených rozsudcích (vzešlých z řízení označených shora v odstavci 15) dověděl poprvé až dne 9. 5. 2011, neboť má za prokázané, že stěžovatel věděl o tom, že je účastníkem konkrétních řízení krátce po jejich zahájení, o další jejich průběh a výsledek se však více než několik let (bezdůvodně) nezajímal.

19. Ústavní stížnost směřující proti rozsudkům Okresního soudu v Mostě ze dne 21. 10. 2004 č. j. 9 C 243/2004-29, ze dne 6. 10. 2004 č. j. 16 C 95/2004-23, ze dne 5. 6. 2007 č. j. 17 C 30/2005-37, ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 959/2003-18, ze dne 3. 5. 2005 č. j. 22 C 959/2003-33 a ze dne 12. 5. 2004 č. j. 16 C 554/2003-23 Ústavní soud odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona Ústavním soudu jako opožděně podanou.

II. c

20. Ústavní soud přezkoumal rozsudky Okresního soudu v Mostě ze dne 29. 7. 2004 č. j. 13 C 269/2004-17, ze dne 30. 3. 2005 č. j. 10 C 72/2005-20, ze dne 24. 2. 2004 č. j. 13 C 23/2004-16, ze dne 18. 8. 2005 č. j. 22 C 310/2004-24, ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1026/2003-14 a ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1028/2003-13 z hlediska tvrzeného porušení ústavně zaručených práv stěžovatele a poté dospěl k závěru o tom, že ústavní stížnost je v tomto rozsahu zjevně neopodstatněná.

21. Stěžovatelova ústavněprávní argumentace prvotně mířila na nesprávný postup Okresního soudu v Mostě při doručování, resp. konstrukci právní fikce doručení předvolání k soudu - stěžovatel tvrdil, že se od podzimu roku 2002 nezdržoval v místě trvalého bydliště v Mostě a pobýval u své matky v Třebíči.

22. Z vyžádaných spisů Okresního soudu v Mostě vyplynulo, že okresní soud obesílal stěžovatele k ústnímu jednání na adresu v Třebíči ve věci vedené pod sp. zn. 13 C 269/2004 dne 7. 7. 2004 - č. l. 14, sp. zn. 10 C 72/2005 dne 3. 3. 2005 - č. l. 17, sp. zn. 13 C 23/2004 dne 28. 1. 2004 - č. l. 14, sp. zn. 22 C 310/2004 dne 8. 7. 2005 - č. l. 22, sp. zn. 33 C 1026/2003 dne 14. 5. 2004 - č. l. 12 a sp. zn. 33 C 1028/2003 dne 14. 5. 2004 - č. l. 11. Poštovní zásilky si však stěžovatel nevyzvedl, ač, jak sám v ústavní stížnosti tvrdil, se v místě doručení v této době zdržoval. Ústavní soud se proto zabýval otázkou, zda pro náhradní doručení byly splněny všechny podmínky.

23. Podle ustanovení § 46 odst. 1, 4 a 5 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2004 (účinném v době doručování ve věcech sp. zn. 10 C 72/2005, sp. zn. 13 C 23/2004, sp. zn. 33 C 1026/2003 a sp. zn. 33 C 1028/2003) platilo, že "fyzické osobě lze doručit písemnost v bytě, v místě podnikání, na pracovišti nebo kdekoli bude zastižena. Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval".

24. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi opakovaně uvedl [srov. např. nález sp. zn. II. ÚS 92/01 ze dne 1. 10. 2002 (N 115/28 SbNU 9)], že v případě náhradního doručování je konstruována právní fikce, podle které nastanou účinky doručení písemnosti po uplynutí stanovené doby ex lege i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal. Vyložil, že právní fikce coby nástroj odmítnutí reality právem je nástrojem výjimečným, striktně určeným k naplnění právě tohoto ústavního postulátu právního řádu v podmínkách právního státu, a aby mohla svůj účel (dosažení právní jistoty) splnit, musí respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje. Nejsou-li všechny právní náležitosti splněny, není soud oprávněn naplnění fikce konstatovat (viz čl. 2 odst. 2 Listiny, podle něhož lze uplatňovat státní moc jen v případech a mezích stanovených způsobem, který zákon stanoví).

25. Okresní soud v Mostě doručoval stěžovateli předvolání k jednání na adresu v Třebíči v období od 28. 1. 2004 do 8. 7. 2005, tedy v době, kdy se stěžovatel podroboval léčení v Brně a bydlel u své matky v Třebíči. Okresnímu soudu byla tato adresa známá, neboť stěžovatel ji okresnímu soudu sám (v jiném případě) sdělil, resp. Okresní soud v Mostě ho na této adrese obesílal již v roce 2003.

26. Ústavní soud po zjištění, že předvolání k ústnímu jednání adresované stěžovateli do Třebíče ve věcech vedených pod sp. zn. 13 C 269/2004, sp. zn. 10 C 72/2005, sp. zn. 13 C 23/2004, sp. zn. 22 C 310/2004, sp. zn. 33 C 1026/2003 a sp. zn. 33 C 1028/2003 byla doručována do místa, kde se adresát zdržoval, uzavřel, že došlo k účinnému uložení písemnosti a že právní fikce doručení byla konstruována v souladu s podmínkami stanovenými zákonem.

27. K doručení předvolání stěžovatele k ústnímu jednání ve věcech vedených pod sp. zn. 13 C 269/2004 a sp. zn. 22 C 310/2004 sice došlo již za platnosti nových pravidel doručování fyzickým osobám (§ 46 o. s. ř. ve znění platném a účinném od 1. 1. 2005 ve spojení s čl. V bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 555/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů), to však na závěru shora uvedeném ničeho nezměnilo. I podle nové úpravy platí, že písemnost může být doručována i do místa, které není místem trvalého pobytu fyzické osoby; uložení písemnosti je však neúčinné, ledaže fyzická osoba požádala o doručování na adresu tohoto místa nebo je jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdržuje ..., popř. jako jiné místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, nebo ledaže se prokáže, že se na tomto místě zdržovala v den, kdy nebyla zastižena, popřípadě kdykoli v době 10 dnů od uložení (srov. § 46 odst. 4 odst. 4 o. s. ř.). Z informací, které stěžovatel opakovaně poskytl Okresnímu soudu v Mostě, má Ústavní soud za to, že stěžovatel označil místo v Třebíči jako místo, kam mu ze strany Okresního soudu v Mostě mohou být doručovány písemnosti a kde bylo možné předpokládat jeho zastižení.

28. Pro stěžovatele nepříznivý výsledek v těchto řízeních proto Ústavní soud nehodnotil jako protiústavní zásah obecného soudu do základních práv, nýbrž jako důsledek jeho laxního postupu v řízení. Právo na soudní ochranu, jehož porušení stěžovatel namítl, není právem samoúčelným a Ústavní soud považuje za opodstatněné žádat od účastníka řízení, který se domáhá ochrany svých procesních práv na ústavní úrovni, aby osvědčil, že sám vyvinul očekávatelné úsilí směřující k jejich účinnému hájení. Nic takového však stěžovatel neprokázal, naopak písemnosti doručované mu Okresním soudem v Mostě (předvolání k ústnímu jednání) na adresu v Třebíči na uvedené adrese nepřebíral, resp. nebyl v místě svého dosavadního bydliště zastižen, a ani v úložní době (avšak ani jindy později) si je nevyzvedl. Jeho tvrzení o odnětí možnosti předstoupit před soud a hájit svá práva tak nebylo možné přisvědčit; za tohoto stavu věci tak Okresní soud v Mostě nepochybil, pokud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti stěžovatele.

29. Vzhledem k výše uvedenému ústavní stížnost směřující proti rozsudkům Okresního soudu v Mostě ze dne 29. 7. 2004 č. j. 13 C 269/2004-17, ze dne 30. 3. 2005 č. j. 10 C 72/2005-20, ze dne 24. 2. 2004 č. j. 13 C 23/2004-16, ze dne 18. 8. 2005 č. j. 22 C 310/2004-24, ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1026/2003-14 a ze dne 7. 6. 2004 č. j. 33 C 1028/2003-13 Ústavní soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

III.

30. Ve zbývajících sedmnácti věcech Ústavní soud z vyžádaných spisů Okresního soudu v Mostě zjistil, že okresní soud doručoval předvolání k ústnímu jednání stěžovateli pouze na adresu jeho tehdejšího trvalého bydliště v Mostě, stěžovatel si zásilky nevyzvedl a okresní soud projednal a rozhodl věc v jeho nepřítomnosti.

30. 1. Ve věci vedené pod sp. zn. 33 C 891/2002 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 10. 1. 2003, rozsudkem ze dne 3. 2. 2003 č. j. 33 C 891/2002-12 soud zavázal stěžovatele povinností zaplatit žalobci částku 208 Kč a náklady řízení ve výši 1 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 10. 3. 2003 za použití fikce.

30.2. Ve věci vedené pod sp. zn. 33 C 866/2002 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 11. 2. 2003, rozsudkem ze dne 10. 3. 2003 č. j. 33 C 866/2002-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 2 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 28. 4. 2003 za použití fikce.

30.3. Ve věci vedené pod sp. zn. 12 C 148/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 23. 4. 2003, rozsudkem ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 148/2003-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 2 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 28. 6. 2003 za použití fikce.

30.4. Ve věci vedené pod sp. zn. 15 C 152/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 19. 6. 2003, rozsudkem ze dne 4. 8. 2003 č. j. 15 C 152/2003-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 2 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 25. 9. 2003 za použití fikce.

30.5. Ve věci vedené pod sp. zn. 12 C 175/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 23. 4. 2003, rozsudkem ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 175/2003-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 2 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 26. 6. 2003 za použití fikce.

30.6. Ve věci vedené pod sp. zn. 12 C 369/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 23. 6. 2003, soud rozsudkem ze dne 8. 8. 2003 č. j. 12 C 369/2003-10 uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 10. 9. 2003 za použití fikce.

30.7. Ve věci vedené pod sp. zn. 14 C 295/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 4. 9. 2003, rozsudkem ze dne 7. 10. 2003 č. j. 14 C 295/2003-17 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 2 150 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 3. 11. 2003 za použití fikce.

30.8. Ve věci vedené pod sp. zn. 12 C 892/2003 Okresní soud v Mostě doručoval stěžovateli předvolání k ústnímu jednání dne 26. 11. 2003, rozsudkem ze dne 19. 12. 2003 č. j. 12 C 892/2003-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 6. 2. 2004 za použití fikce.

30.9. Ve věci vedené pod sp. zn. 11 C 1024/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 12. 1. 2004, rozsudkem ze dne 29. 1. 2004 č. j. 11 C 1024/2003-11 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 27. 2. 2004 za použití fikce.

30.10. Ve věci vedené pod sp. zn. 11 C 89/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 6. 2. 2004, rozsudkem ze dne 4. 3. 2004 č. j. 11 C 89/2004-15 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 2. 4. 2004 za použití fikce.

30.11. Ve věci vedené pod sp. zn. 12 C 535/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 24. 6. 2004, rozsudkem ze dne 27. 8. 2004 č. j. 12 C 535/2004-15 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 23. 9. 2004 za použití fikce.

30.12. Ve věci vedené pod sp. zn. 15 C 512/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 28. 6. 2004, rozsudkem ze dne 19. 7. 2004 č. j. 15 C 512/2004-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a náklady řízení ve výši 6 133 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 3. 9. 2004 za použití fikce.

30.13. Ve věci vedené pod sp. zn. 33 C 282/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 12. 7. 2004, rozsudkem ze dne 2. 8. 2004 č. j. 33 C 282/2004-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 6. 9. 2004 za použití fikce.

30.14. Ve věci vedené pod sp. zn. 16 C 188/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 2. 9. 2004, rozsudkem ze dne 4. 10. 2004 č. j. 16 C 188/2004-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 30. 10. 2004 za použití fikce.

30.15. Ve věci vedené pod sp. zn. 14 C 385/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 20. 8. 2004, rozsudkem ze dne 14. 10. 2004 č. j. 14 C 385/2004-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a náklady řízení ve výši 5 250 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 15. 11. 2004 za použití fikce.

30.16. Ve věci vedené pod sp. zn. 16 C 335/2004 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 29. 10. 2004, rozsudkem ze dne 22. 11. 2004 č. j. 16 C 335/2004-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 009 Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 15. 2. 2004 za použití fikce.

30.17. Ve věci vedené pod sp. zn. 17 C 664/2003 bylo stěžovateli doručeno předvolání k ústnímu jednání dne 23. 5. 2005, rozsudkem ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 664/2003-14 soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 1 008 Kč a náklady řízení ve výši 6 133,50 Kč. Rozsudek byl doručen na adresu stěžovatele v Mostě dne 11. 9. 2005 za použití fikce.

31. Občanský soudní řád upravoval v ustanoveních § 46 odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2004 a § 46 odst. 6 o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2005 možnost "náhradního doručení" zásilek určených do vlastních rukou adresáta (fyzické osoby) a umožňoval mu zprostit se následků spojených s fikcí doručení, pokud prokáže, že se v místě doručování v rozhodné době nezdržoval. Prokázání této skutečnosti je zásadně na adresátu.

32. Stěžovatel doložil potvrzením sanatoria Elysium, že se nejméně od 22. 11. 2002 do 2. 5. 2006 podroboval metadonové léčbě v Brně, kam pravidelně docházel. Ústavní soud tak vzal za prokázané, že v této době stěžovatel pobýval u své matky na adrese v Třebíči, což vedlo k závěru, že se na adrese svého trvalého pobytu nezdržoval. Ústavní soud vzal navíc v úvahu, že Okresní soud v Mostě byl (prokazatelně nejméně od 31. 10. 2003) obeznámen se skutečností, že stěžovatel "vykazuje adresu" v Třebíči, na které byl kontaktní (srov. sp. zn. 16 C 661/03, úřední záznam č. l. 9), a ve věcech, ve kterých obesílal stěžovatele k ústnímu jednání, mohl informaci o pobytu stěžovatele v Třebíči získat z vlastní spisové dokumentace, což však v řízeních označených v odstavcích 30.8 až 30.17 tohoto nálezu neučinil.

33. Nedošlo-li k účinnému uložení předvolání k ústnímu jednání zasílanému na adresu stěžovatele v Mostě, nemohla být konstruována ani právní fikce doručení a nalézací soud neměl jednat a rozhodnout v nepřítomnosti stěžovatele. Pokud tak učinil, porušil postup stanovený občanským soudním řádem pro doručování, který se v ústavněprávní rovině promítl v odepření práva stěžovatele na přístup k soudu a práva na projednání věci v jeho přítomnosti (čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny). Porušení práv takového charakteru je samo o sobě natolik zásadní, že je Ústavní soud nemohl pominout, přestože v meritu věci bylo rozhodováno o peněžitém plnění nepřevyšujícím částky 2 000 Kč. Ústavní soud dává ve své rozhodovací praxi opakovaně najevo, že v případech tzv. bagatelních věcí je ústavní stížnost v podstatě vyloučena s výjimkou zcela extrémních pochybení obecného soudu; tyto závěry však byly přijaty za situace, kdy byl požadován přezkum rozhodnutí z hlediska standardů pro postup při zjišťování skutkového stavu. V projednávané věci však stěžovatel v důsledku vadného soudního postupu vůbec neměl možnost před soud předstoupit, předestřít mu svá tvrzení, vyjádřit se k žalobě a předložit důkazy za účelem hájení svých práv.

34. V dalším řízení má Okresnísoud v Mostě prostor pro nové opětovné posouzení podmínek účinnosti doručení předvolání k jednání. K využití má informaci Centrální evidence obyvatel, podle které stěžovatel vykazuje platný pobyt na adrese v Třebíči ode dne 5. 3. 2007 (srov. spis Okresního soudu v Mostě sp. zn. 10 C 164/2008, č. l. 14). Nová rozhodnutí, která učiní, závisí výhradně na posouzení všech okolností případu a Ústavní soud je svým nálezem nikterak nepředjímá.

35. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Ústavnísoud ústavní stížnosti směřující proti rozsudkům Okresního soudu v Mostě označeným v odstavcích 30.1 až 30.17 podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu vyhověl a napadené rozsudky téhož soudu ze dne 3. 2. 2003 č. j. 33 C 891/2002-12, ze dne 10. 3. 2003 č. j. 33 C 866/2002-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 148/2003-14, ze dne 4. 8. 2003 č. j. 15 C 152/2003-14, ze dne 23. 5. 2003 č. j. 12 C 175/2003-14, ze dne 8. 8. 2003 č. j. 12 C 369/2003-10, ze dne 7. 10. 2003 č. j. 14 C 295/2003-17, ze dne 19. 12. 2003 č. j. 12 C 892/2003-14, ze dne 29. 1. 2004 č. j. 11 C 1024/2003-11, ze dne 4. 3. 2004 č. j. 11 C 89/2004-15, ze dne 27. 8. 2004 č. j. 12 C 535/2004-15, ze dne 19. 7. 2004 č. j. 15 C 512/2004-14, ze dne 2. 8. 2004 č. j. 33 C 282/2004-14, ze dne 4. 10. 2004 č. j. 16 C 188/2004-14, ze dne 14. 10. 2004 č. j. 14 C 385/2004-14, ze dne 22. 11. 2004 č. j. 16 C 335/2004-14 a ze dne 2. 8. 2005 č. j. 17 C 664/2003-14 podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

----------------

1) K věcem vedeným pod sp. zn. 16 C 554/2003 a sp. zn. 22 C 959/2003.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru