Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1668/12 #1Usnesení ÚS ze dne 18.06.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Mělník
SOUD - KS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.1668.12.1
Datum podání04.05.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1668/12 ze dne 18. 6. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Z. O., zastoupené Mgr. Romanou Hiklovou, advokátkou se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 4/370, proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 3. února 2011 č. j. 9 C 272/2008-413 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. června 2011 č. j. 28 Co 204/2011-442, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 2. května 2012, která byla k poštovní přepravě podána dne 3. května 2012 a Ústavnímu soudu doručena dne 4. května 2012, se stěžovatelka podle ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Stěžovatelka tvrdila, že napadenými rozhodnutími obecných soudů byla porušena její ústavní práva zaručená čl. 10, čl. 30, čl. 32 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 96 Ústavy České republiky.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Z obsahu vyžádaného soudního spisu Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 9 C 272/2008 bylo u čísla listu 448 zjištěno, že rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 23. června 2011 č. j. 28 Co 204/2011-442 byl stěžovatelce, resp. její právní zástupkyni, doručen dne 27. července 2011.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem je v daném případě rozsudek Krajského soudu v Praze.

Pokud byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě až dne 3. května 2012, stalo se tak evidentně po uplynutí lhůty k jejímu podání.

Lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon o Ústavním soudu neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za dané situace soudkyni zpravodajce nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. června 2012

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru