Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1656/14 #1Usnesení ÚS ze dne 09.09.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Přerov
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.1656.14.1
Datum podání13.05.2014
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1656/14 ze dne 9. 9. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Františka Miloty, proti exekučnímu příkazu ze dne 2. 4. 2014 sp. zn. 103 EX 11295/14, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 13. 5. 2014 uvedl, že podává ústavní stížnost proti exekučnímu příkazu Exekutorského úřadu Přerov ze dne 2. 4. 2014 sp. zn. 103 EX 11295/14.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 9. 6. 2014 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byl současně poučen, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, pouze Ústavnímu soudu sdělil, že Česká advokátní komora jeho žádost o ustanovení advokáta odmítla. Z přiloženého dopisu České advokátní komory ze dne 24. 6. 2014 vyplývá, že žádosti nebylo vyhověno, neboť navrhovatel ani přes výzvu k jejímu doplnění žádost o ustanovení advokáta nedoplnil a nevyhověl tak zákonným podmínkám pro poskytnutí bezplatné služby podle § 18 zákona o advokacii. Navrhovatel žádá o odklad projednání ústavní stížnosti, neboť hodlá podat na Českou advokátní komoru žalobu.

Této žádosti Ústavní soud nevyhověl, neboť není obvyklé lhůtu k odstranění vad opakovaně prodlužovat a obcházet tak kogentní ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, podle kterého lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. K prodlužování lhůt přistupuje Ústavní soud jen výjimečné, neboť jím je navrhovatel zvýhodňován oproti ostatním stěžovatelům, kteří své zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. Tím spíše nelze zákonnou lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužit na "neurčito", do doby rozhodnutí o jiné žalobě. V projednávané věci navíc navrhovateli bylo umožněno, aby splnil podmínky pro ustanovení advokáta Českou advokátní komorou.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2014

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru