Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 156/03Usnesení ÚS ze dne 18.06.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.156.03
Datum podání17.03.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6, § 125

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 156/03 ze dne 18. 6. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. B. L., zastoupeného Mgr. J. G., advokátem, směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2001, sp. zn. 10 To 445/2002, ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Berouně ze dne 15. února 2002, sp. zn. 1 T 103/2001,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. března 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení usnesení odvolacího soudu, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání do rozsudku soudu prvého stupně. Tímto soudem byl odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví dle ustanovení § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců, podmíněně odloženému na zkušební dobu tří let.

Při shromaždování podkladů k rozhodnutí bylo na výzvu Ústavního soudu o zaslání spisu vedeného ve věci u soudu prvého stupně pod sp. zn. 1 T 103/2001, dopisem ze dne 9. června 2003, sděleno Okresním soudem v Berouně, že předmětný spis byl zapůjčen Nejvyššímu soudu k dovolání stěžovatele.

Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon"), počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob, jakým o něm bylo rozhodnuto. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.

Uvedené závěry pléna byly 3. února 2003 publikovány jako sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb.

S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavnísoud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona, a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona, aniž by vyzval stěžovatele k odstranění vad podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 18. června 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru