Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1526/10 #1Usnesení ÚS ze dne 16.06.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/stížnost proti kasačnímu rozhodnutí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1526.10.1
Datum podání25.05.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 236


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1526/10 ze dne 16. 6. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 16. června 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelky JUDr. I. Z., zastoupené JUDr. Ludmilou Zdvořákovou, advokátkou se sídlem Žižkova 12/309, 371 22 České Budějovice, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 2009 č. j. 22 Cdo 183/2008-358, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

S poukazem na blíže rozvedená tvrzení o chybné interpretaci § 143a odst. 1 obč. zák. ze strany Nejvyššího soudu, v důsledku toho rovněž na tvrzení o porušení ústavních kautel a svých ústavně zaručených základních práv, zakotvených v čl. 2 odst. 4, čl. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku jmenovaného soudu ze dne 3. prosince 2009 č. j. 22 Cdo 183/2008-358, jímž byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. července 2007 č. j. 8 Co 2730/2006-310, ve znění usnesení ze dne 16. srpna 2007 č. j. 8 Co 2730/2006-328, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Stěžovatelka v kontextu napadeným rozsudkem nastoleného procesního stavu namítla, že o její záležitosti bude opět rozhodovat Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací, případně Okresní soud v Českých Budějovicích a vyloučit nelze ani opětovné rozhodování Nejvyššího soudu. Takto považuje řízení před obecnými soudy pro vázanost právním názorem Nejvyššího soudu za nehospodárné, neefektivní a celý soudní proces prodlužující, pročež se (pro neodmítnutí jejího návrhu pro nepřípustnost, resp. opožděnost) domáhala aplikace ustanovení § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný (nestanoví-li citovaný zákon jinak).

Za dané procesní situace, jak zřejmo, nejsou (co do materiálního důsledku) vyčerpány všechny procesní prostředky, které stěžovatelce zákon k ochraně jejího práva poskytuje, když se předmětná věc (v důsledku kasačního rozhodnutí Nejvyššího soudu) objektivně znovu "navrátila" do stadia odvolacího řízení, přičemž není pravomocně skončena.

Ustanovení § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., jehož aplikace se stěžovatelka dovolává, umožňuje sice za splnění v něm uvedených podmínek ingerenci Ústavního soudu do dosud nepravomocně skončeného řízení; to však (mimo jiné) za (kumulativního) předpokladu, že v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům. Jinak řečeno, samotný průběh řízení v mezích zákonného pořadu práva, jejž stěžovatelka naznačuje, navzdory nikoliv neodůvodněnému předpokladu "dalšího prodloužení předmětného soudního sporu", naplnění uvedené zákonné podmínky nezakládá a z povahy věci ani založit nemůže.

Z toho důvodu byl její návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný usnesením mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. června 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru