Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 151/98Usnesení ÚS ze dne 08.04.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkvazba/prodloužení
EcliECLI:CZ:US:1998:4.US.151.98
Datum podání03.04.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 151/98 ze dne 8. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 151/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti P.B., zastoupeného JUDr. M.P., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. Nt 205/98, ze dne 21.1.1998, a usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 44 To 1547/97, ze dne 25. 11. 1997, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu došlou dne 3.4.1998, k poštovní přepravě poštovnímu úřadu předanou dne 2.4.1998, domáhá z důvodů, které v ústavní stížnosti rozvádí, zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů. Jak je patrno z obsahu těchto rozhodnutí, které stěžovatel k ústavní stížnosti přiložil, byla usnesením soudce Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. Nt 320/97, ze dne 10.10.1997, podle § 71 odst. 2 trestního řádu prodloužena u stěžovatele (i u dalších spoluobviněných) vazební lhůta v přípravném trestním řízení do 31.1.1998. Toto rozhodnutí bylo pak usnesením Městského soudu v Praze, sp. zn. 44 To 1547/97, ze dne 25.11.1997 podle § 149 odst. 1 písm. a) trestního řádu zrušeno, přičemž uvedený soud ve věci znovu rozhodl tak, že podle § 71 odst. 2 trestního řádu prodloužil vazbu stěžovatele do 31. 1. 1998 za zachování důvodů vazby dle § 67 písm. b), c) trestního řádu. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. Nt 205/98, ze dne 21.1.1998, byla pak vazební lhůta v přípravném řízení dále prodloužena do 30.4.1998, a o odvolání stěžovatele proti tomuto rozhodnutí odvolací soud zatím podle tvrzení stěžovatele nerozhodl.

2 IV. ÚS 151/98

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., lze ústavní stížnost podal ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy na bylo právní noci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst.1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

V poměru k prvým dvěma shora označeným rozhodnutím, které nabyly právní moci dnem 25.11.1997, je ústavní stížnost podána po uplynutí shora uvedené zákonné 60 denní lhůty pro její podání, a proto byla ústavní stížnost v této části z tohoto důvodu odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. V části, týkající se usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. Nt 205/98, ze dne 21.1.1998, pak byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. I písm. f) citovaného zákona jako nepřípustná, neboť zatím nebyly vyčerpány všechny ochranné prostředky, které zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona).

Pro úplnost je třeba dodat, že jakkoliv je z obsahu ústavní stížnosti patrno, že stěžovatel vznáší námitky také proti délce trvání přípravného řízení, resp., jak uvádí, nečinnosti Obvodního soudu pro Prahu 7, nebylo možno se věcí z tohoto pohledu zabývat již proto, že stěžovatelem navržený petit nálezu se výslovně domáhá pouze zrušení napadených rozhodnutí. K samotnému propuštění stěžovatele z vazby pak Ústavní soud příslušný není.

Z uvedených důvodů proto byla ústavní stížnost odmítnuta, ani byly odstraněny vady plné moci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 1998

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru