Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1495/15 #1Usnesení ÚS ze dne 08.07.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelOBEC / ZASTUPITELSTVO OBCE - Sokolov
Dotčený orgánSOUD - OS Sokolov
SOUDNÍ EXEKUTOR - Praha 1 - Luhan Ivo
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.1495.15.1
Datum podání19.05.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

jiný právní předpis; 177/1996 Sb.; vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif); § 14b/2

Ostatní dotčené předpisy

177/1996 Sb., § 14b odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1495/15 ze dne 8. 7. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Městského úřadu Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, zastoupeného JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem Jiráskova 1343/2, Karlovy Vary, proti usnesení Okresního soudu v Sokolově č. j. 28 EXE 6968/2014-31 ze dne 7. 4. 2015 a příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 099 EX 9242/14-14 ze dne 11. 12. 2014, vydanému soudním exekutorem JUDr. Ivem Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, ve spojení s návrhem na zrušení ustanovení § 14b odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která splňuje formální náležitosti ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených právních aktů, jimiž mělo dojít zejména k porušení čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Z obsahu stížnosti Ústavní soud zjistil, že se ze strany stěžovatele jedná o další identické podání, směřující toliko proti rozhodnutím vydaným pod jinou spisovou značkou, avšak věcně shodným. S takto podanými předchozími ústavními stížnostmi se již přitom Ústavní soud vypořádal, jmenovitě ve věcech sp. zn. IV. ÚS 952/15 či sp. zn. IV. ÚS 1142/15, v nichž podrobně vyložil důvody, které jej vedly k odmítnutí ústavní stížnosti (absence aktivní legitimace v osobě stěžovatele). Tytéž důvody, které jsou tedy stěžovateli dobře známy, a proto je zde není třeba opakovat, nutno vztáhnout i na nyní posuzovanou ústavní stížnost.

Za daných okolností tak Ústavnímu soudu nezbylo, než aby i tuto ústavní stížnost opět odmítl dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu pro neoprávněnost navrhovatele a akcesorický návrh na zrušení části právního předpisu dle § 43 odst. 2 písm. b) téhož zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. července 2015

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru