Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1431/16 #1Usnesení ÚS ze dne 13.09.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Přerov - Vrána Tomáš
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.1431.16.1
Datum podání05.05.2016
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1431/16 ze dne 13. 9. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedkyně soudu Milady Tomkové a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností společnosti Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn IV. ÚS 1431/16, I. ÚS 1432/16, IV. ÚS 1433/16, IV. ÚS 1434/16, III. ÚS 1435/16, I. ÚS 1827/16, IV. ÚS 1858/16, III. ÚS 1859/16, I. ÚS 1917/16, IV. ÚS 2005/16, I. ÚS 2006/16, IV. ÚS 2007/16, I. ÚS 2106/16, IV. ÚS 2238/16, IV. ÚS 2663/16, IV. ÚS 2678/16, III. ÚS 2843/16 a I. ÚS 2844/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1431/16, I. ÚS 1432/16, IV. ÚS 1433/16, IV. ÚS 1434/16, III. ÚS 1435/16, I. ÚS 1827/16, IV. ÚS 1858/16, III. ÚS 1859/16, I. ÚS 1917/16, IV. ÚS 2005/16, I. ÚS 2006/16, IV. ÚS 2007/16, I. ÚS 2106/16, IV. ÚS 2238/16, IV. ÚS 2663/16, IV. ÚS 2678/16, III. ÚS 2843/16 a I. ÚS 2844/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 1431/16.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel v období od 5. 5. 2016 do 24. 8. 2016 celkem osmnáct ústavních stížností, jimiž se stěžovatelka domáhá v osmnácti typově shodných případech zrušení rozhodnutí o zastavení exekuce v částích, ve kterých jí byla stanovena povinnost uhradit exekutorovi náklady exekuce. Všechna napadená řízení se týkají exekucí vedených původně k vymožení dluhu totožné oprávněné, Komerční banky a. s., právní předchůdkyně stěžovatelky, přičemž vedením všech exekucí byl pověřen tentýž soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov, JUDr. Tomáš Vrána. Všechna exekuční řízení byla zastavena v reakci na rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o stížnosti po právní stránce identické, přičemž spojení věci navrhuje také právní zástupce stěžovatelky. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o všech podaných stížnostech bude vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 1431/16 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Jaromír Jirsa.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2016

Milada Tomková v. r.

místopředsedkyně Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru