Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1380/09 #1Usnesení ÚS ze dne 07.07.2009

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2009:4.US.1380.09.1
Datum podání26.05.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1380/09 ze dne 7. 7. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. S., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 Cad 9/2009-5 ze dne 22. dubna 2009 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. května 2009 návrh, kterým se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany práva navrhovatele (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v patřičném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel přípisem ze dne 5. června 2009 vyzván, aby vady návrhu odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení této výzvy. Současně byl navrhovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 11. června 2009 a den následující, tedy dne 12. června 2009, mu počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 1. července 2009. Na výzvu Ústavního soudu reagoval stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 12. června 2009, ve kterém uvedl, že všechny body obsažené ve výzvě Ústavního soudu k odstranění vad (resp. poučení o náležitostech ústavní stížnosti) jsou splněny. K tomuto podání přiložil doklad o své návštěvě lékaře dne 25. února 2009. Nijak jinak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, stěžovatel nereagoval a ve stanovené lhůtě, ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranil.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 7. července 2009

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru