Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1367/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - OSZ Prostějov
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ Brno
POLICIE - Krajská správa Police České republiky Olomouckého kraje, pobočka Olomouc
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1367.11.1
Datum podání11.05.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1367/11 ze dne 13. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu P. Ř., bez právního zastoupení, směřující proti postupu Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Krajské správy Police České republiky Olomouckého kraje, pobočka Olomouc a Krajského státního zastupitelství v Brně v neurčené věci, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, označeným jako žádost o prošetření jeho případu, který má na starosti Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Krajská správa Police Olomouckého kraje, pobočka Olomouc, kteří šetří jeho trestní oznámení na neznámého pachatele.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebylo z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nesplňovalo ani podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu) a z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Podání pak nebylo Ústavnímu soudu doručeno v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 17. května 2011, doručeným mu dne 19. května 2011, vyzván, aby vady podání odstranil a k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti a možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 18. května 2011 byla Ústavnímu soudu doručena písemnost od navrhovatele, v níž popisoval další okolnosti případu. Dne 2. června 2001 byla Ústavnímu soudu doručena další písemnost, označená jako ústavní stížnost proti odebrání ústavního práva, na Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Krajské státní zastupitelství v Brně. Dne 6. června 2011 byla Ústavnímu soudu doručena další písemnost navrhovatele uvozené jako "dodatek toho o co jste mě žádali".

U žádné z uvedených písemností se však nejednalo ani o odstranění vad, ani o případnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad. Určená lhůta k odstranění vad tak marně uplynula ve středu dne 8. června 2011.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru