Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1367/10 #1Usnesení ÚS ze dne 22.07.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1367.10.1
Datum podání11.05.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1367/10 ze dne 22. 7. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti ing. J. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Císařem, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem v Ústí nad Labem, Hrnčířská 55/14, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010 sp. zn. 8 Tdo 1481/2009, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 8. 2009 sp. zn. 5 To 278/2009 a rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2009 sp. zn. 6 T 138/2007, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení práva na spravedlivý proces a práva na soudní ochranu, zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i zásad stíhatelnosti jen z důvodu a způsobem stanoveným zákonem podle čl. 8 odst. 2 Listiny, zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů.

Ústavní soud se dříve, než posoudil ústavní stížnost věcně, zabýval nejprve otázkou, zda jsou splněny všechny formální náležitosti návrhu. Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a navazujícího § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle § 72 odst. 3 tohoto zákona pak lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž uvedené ustanovení specifikuje, co se takovým prostředkem rozumí.

Z hlediska obsahu ústavní stížnosti je v posuzované věci tímto rozhodnutím o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010 sp. zn. 8 Tdo 1481/2009, které, jak Ústavní soud zjistil z vyžádané fotokopie doručenky, bylo zástupci stěžovatele JUDr. Jiřímu Císařovi, jakož i stěžovateli, doručeno dne 8. 3. 2010. Jestliže však byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě na poště Ústí nad Labem 2 pod R 050729 až dne 10. 5. 2010, je ve vztahu k tomuto usnesení, jakož i k usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, které stěžovatel v ústavní stížnosti napadá, podána po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Ústavní soud proto, aniž se zabýval meritem věci, podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. července 2010

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru