Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1353/11 #1Usnesení ÚS ze dne 12.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Brno-venkov
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1353.11.1
Datum podání10.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1353/11 ze dne 12. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu K. P., právně zastoupeného Mgr. Karin Blokešovou, Brno, Údolní 33, směřující proti rozhodnutí Okresního soudu Brno - venkov ze dne 10. září 2009, sp. zn. 2 T 149/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, adresovaným předsedovi Ústavního soudu, v němž popisoval okolnosti svého případu.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebylo z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu), z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), podání nebylo Ústavnímu soudu doručeno v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Navrhovatel byl proto, dopisem ze dne 17. května 2011, doručeným mu dne 19. května 2011, vyzván, aby vady podání odstranil a k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti a možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 7. června 2011 byla Ústavnímu soudu doručena písemná žádost právní zástupkyně, která byla navrhovateli doručena dne 31. května 2011, o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. K této žádosti Ústavní soud prodloužil lhůtu k odstranění vad do 11. července 2011. Dne 10. července 2011 byla Ústavnímu soudu doručena další žádost právní zástupkyně navrhovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Tuto žádost odůvodnila tím, že podle sdělení navrhovatele nebylo jeho podání ze dne 10. května 2011 ústavní stížností, ale žádostí o radu. Právní zástupkyně po prostudování spisu shledala, že pro projednání věci nejsou splněny podmínky, a proto navrhovateli doporučila, aby návrh vzal zpět. Do dne odeslání (10. července 2011) však právní zástupkyni nebyl pokyn ke zpětvzetí věci doručen.

Za dané situace Ústavní soud dospěl k závěru, že opakované poskytnutí lhůty by nevedlo k účelnému odstranění vad podání, a to jak s ohledem na obsah sdělení právní zástupkyně, tak i s ohledem na to, že lhůta k odstranění vad byla prodloužena opakovaně. Protože však ve stanovené lhůtě k odstranění vad podání nedošlo, uplynula marně lhůta určená k odstranění vad.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru