Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 134/06Usnesení ÚS ze dne 04.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.134.06
Datum podání17.03.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 134/06 ze dne 4. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. 4. 2006 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele J. K., zastoupeného Mgr. Jiřím Kouckým, advokátem se sídlem v Turnově, Hluboká 283, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 3 To 184/2004, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2004, č. j. 35 T 3/2003-156, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 17. 3. 2006 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, jimiž byl shledán vinným trestným činem loupeže ve smyslu § 234 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, jenž spáchal jako zvlášť nebezpečný recidivista, za což byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce trvání jedenácti let.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti, vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že ústavní stížnost byla podána opožděně.

Zákon o Ústavním soudu v § 72 odst. 3 stanoví, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V tomto případě bylo takovým rozhodnutím usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 3 To 184/2004, jež bylo stěžovateli doručeno dne 14. 12. 2004. Stěžovatel předal svou ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 16. 3. 2006, posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti však bylo pondělí 14. 2. 2005. Ústavní stížnost tak byla zjevně podána po lhůtě stanovené za tímto účelem zákonem o Ústavním soudu, Ústavnímu soudu proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. 4. 2006

Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru