Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 132/94Usnesení ÚS ze dne 21.09.1994

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1994:4.US.132.94
Datum podání02.09.1994

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 132/94 ze dne 21. 9. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 132/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatele K.J.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud ČR obdržel dne 2. 9. 1994 podání navrhovatele, označené jako "žádost o přezkoumání rozhodnutí ústředních orgánů SS České republiky podle zákona č. 257/1992 Sb.". Z obsahu tohoto podání v návaznosti na přiložené rozhodnutí F.Ř. pro hl. město Prahu ze dne 3. 8. 1994, čj. FŘ-3715/4/94, jímž bylo zamítnuto odvolání navrhovatele proti platebnímu výměru F.ú. na daň z převodu nemovitostí, čj. Fú 1-42-438/94 Such., ze dne 9. 5. 1994, je patrno, že navrhovatel nesouhlasí s postupem finančních orgánů při vyměření daně z převodu nemovitostí, v němž spatřuje rozpor s § 23 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Vzhledem k tomu, že z obsahu podání neplyne, že by navrhovatel využil možnosti domáhat se přezkoumání shora označených rozhodnutí finančních orgánů žalobou u soudu podle § 247 a násl. občanského soudního řádu, je třeba vycházet ze závěru, že dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje ve smyslu shora citovaného ustanovení, a proto nezbylo než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnout, aniž by Ústavní soud navrhovatele dále vyzýval k odstranění formálních vad jeho podání.

Pro úplnost je třeba navrhovatele upozornit i na ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který připouští možnost požádat do 2 let u orgánu v uvedeném ustanovení určeného o přezkoumání daňového rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 1994

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru