Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1311/09 #1Usnesení ÚS ze dne 24.06.2009

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - advokát
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříknáklady řízení/úhrada nákladů státem
EcliECLI:CZ:US:2009:4.US.1311.09.1
Datum podání20.05.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 2 odst.3

Ostatní dotčené předpisy

177/1996 Sb., § 13 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1311/09 ze dne 24. 6. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. června 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické, ve věci navrhovatele Mgr. P. K., zastoupeného JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Tyršova 504, o ústavní stížnosti proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. března 2009 sp. zn. 3 To 172/2009 a Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2008 č. j. 7 Tm 83/2006-446, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných usnesení, jež považuje za rozhodnutí, která jsou v rozporu s čl. 1, čl. 2 a čl. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i s čl. 4 Ústavy a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedl, že mu soudy nepřiznaly z uplatněné náhrady cestovních výdajů a z náhrady za promeškaný čas částku 811,- Kč, jak ji vyčíslil ve vyúčtování nákladů nutné obhajoby v trestní věci obž. M. N. Poukázal na skutečnosti, dle nichž uvedenou náhradu požadoval, i na rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 215/05, ve kterém se Ústavní soud mj. zabýval aplikací § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu. Vyslovil přesvědčení, že mu cestovní náhradu a náhradu za promeškaný čas soudy nepřiznaly jak v rozporu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., tak s označeným nálezem Ústavního soudu. Současně poukázal na společenský význam a prestiž profese advokáta, čemuž odpovídá také způsob jeho dopravy k soudu - proto použití osobního automobilu považuje k přepravě za odpovídající a účelné a nesnižující důstojnost advokátního stavu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, shledán nebyl. Krajský soud v Ostravě přezkoumal správnost výroků usnesení soudu I. stupně stěžovatelem napadených a opodstatněně jeho stížnost proti nepřiznání nákladů nutné obhajoby ve výši 811,- Kč zamítl. V odůvodnění rozhodnutí se vypořádal se všemi námitkami stěžovatele, včetně té, jež se týkala nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 215/05, tj. zjištěním a zhodnocením vzdálenosti mezi sídlem kanceláře stěžovatele a místem jednání soudu jak pro nárok na náhradu cestovného osobním automobilem tak pro náhradu za promeškaný čas.

S ohledem na výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Pro odmítnutí ústavní stížnosti se již nebylo třeba vyjadřovat k námitce stěžovatele, vztahující se ke způsobu dopravy k soudu a tím i jejího dopadu na důstojnost či prestiž advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. června 2009

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru