Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 129/97Usnesení ÚS ze dne 07.08.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.129.97
Datum podání16.04.1997

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 129/97 ze dne 7. 8. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 129/97 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele J.Š., zastoupeného advokátem JUDr. K.L., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 1996, sp. zn. 8 Co 962/96,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 1996, sp. zn. 8 Co 962/96, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 2. 1996, sp. zn. 4 C 732/95, s odůvodněním, že uvedenými rozhodnutími obecných soudů bylo porušeno jeho základní právo - právo na právní pomoc v řízení před soudy, zaručované čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. K porušení tohoto práva došlo, podle tvrzení stěžovatele v ústavní stížnosti uvedeného, tím že rozsudek soudu I. stupně ze dne 26. 2. 1996 mu nebyl řádně, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 o.s.ř. a § 13 odst. 3 jednacího řádu, doručen do vlastních rukou, z čehož dovozuje, že mu do podání ústavní stížnosti nepočala běžet lhůta k podání odvolání proti rozsudku soudu I. stupně, a soud II. stupně - Krajský soud v Českých Budějovicích - proto také neměl rozhodnout o jeho odvolání, které stěžovatel podal, jak uvádí pro jistotu poté, co se náhodou

2

IV. ÚS 129/97

dověděl o tom, že rozsudek soudu I. stupně byl vyhotoven. Učinil tak však bez toho, že by si stačil zajistit poskytnutí právního zastoupení prostřednictvím advokáta.

Ústavní soud poté, co se seznámil s obsahem spisu Okresního soudu v Českém Krumlově, sp. zn. 4 C 732/95, dospěl k závěru, že ústavní stížnost není opodstatněná. Nic totiž stěžovateli, který byl při vyhlášení pro něj nepříznivého rozsudku soudu I. stupně osobně

přítomen, nebránilo, aby si právní zastoupení pro vypracování odvolání a zastupování v odvolacími řízení zajistil, případně ještě dodatečně z důvodu obstarání si právního zastoupení požádal o odročení odvolacího jednání, u něhož byl rovněž osobně přítomen (a u něhož ani sám vadnost doručení rozsudku soudu 1. stupně nenamítal). Stěžovatelem namítané porušení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod tak shledáno nebylo, a proto byla jeho ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 1997.

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru