Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1241/10 #1Usnesení ÚS ze dne 10.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Tachov
SOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstříkstížnost
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1241.10.1
Datum podání29.04.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 141


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1241/10 ze dne 10. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 10. května 2010 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele M. Č., o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Tachově sp. zn. 8 T 173/2008 ze dne 29. 3. 2010, usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 To 343/2009 ze dne 3. 9. 2009 a rozsudku Okresního soudu v Tachově sp. zn. 8 T 137/2008 ze dne 26. 5. 2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 29. 4. 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako „žádost“, doplněné přípisem ze dne 3. 5. 2010, jehož prostřednictvím stěžovatel brojil proti rozsudku Okresního soudu v Tachově (dále jen „okresní soud“) sp. zn. 8 T 137/2008 ze dne 26. 5. 2009, jímž byl, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) sp. zn. 7 To 343/2009 ze dne 3. 9. 2009, shledán vinným trestným činem podvodu ve smyslu § 250 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále proti usnesení okresního soudu sp. zn. 8 T 173/2008 ze dne 29. 3. 2010, jímž byl zamítnut jeho návrh na obnovu řízení. Ústavní soud posoudil předmětné podání dle jeho obsahu jako návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“).

Dříve než se mohl Ústavní soud věcně zabývat obsahem návrhu, byl povinen zkoumat, zda byla ústavní stížnost podána včas, zda byla přípustná a zda byly splněny i veškeré další formální a obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu. Přitom zjistil, že ve vztahu k rozsudku okresního soudu sp. zn. 8 T 137/2008 ze dne 26. 5. 2009 a usnesení krajského soudu sp. zn. 7 To 343/2009 ze dne 3. 9. 2009 byla ústavní stížnost podána opožděně, zatímco ve vztahu k usnesení Okresního soudu v Tachově sp. zn. 8 T 173/2008 ze dne 29. 3. 2010 se naopak jednalo o podání předčasné.

Dle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (s výjimkou obnovy řízení). Tímto procesním prostředkem bylo, co se týče odsouzení stěžovatele za trestný čin podvodu, usnesení krajského soudu sp. zn. 7 To 343/2009 ze dne 3. 9. 2009, které bylo stěžovateli doručeno dne 5. 11. 2009. Jelikož stěžovatel předal svou ústavní stížnost k poštovní přepravě až dne 28. 4. 2010, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh v části, v níž směřoval proti rozsudku okresního soudu sp. zn. 8 T 137/2008 ze dne 26. 5. 2009 a usnesení krajského soudu sp. zn. 7 To 343/2009 ze dne 3. 9. 2009, odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, neboť byl zjevně podán po uplynutí lhůty stanovené za tímto účelem zákonem o Ústavním soudu.

Ani v rozsahu, v němž ústavní stížnost směřovala vůči usnesení okresního soudu sp. zn. 8 T 173/2008 ze dne 29. 3. 2010, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení, ji nebylo možno věcně projednat. Institut ústavní stížnosti je založen na principu subsidiarity, tzn. platí, že ústavní stížnost je přípustná pouze tehdy, jestliže stěžovatel vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytoval (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Tato podmínka nebyla ve vztahu k posledně uvedenému rozhodnutí okresního soudu splněna, neboť stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí stížnost, evidovanou u krajského soudu pod sp. zn. 7 To 183/2010, o níž nebylo doposud rozhodnuto. Jelikož stěžovatel v době rozhodování o ústavní stížnosti nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytoval, byl Ústavní soud nucen v této části návrh odmítnout jako nepřípustný dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla shledána nezpůsobilou věcného projednání, nevyzýval již Ústavní soud stěžovatele k odstranění vady podání spočívající v absenci právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2010

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru