Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1221/14 #1Usnesení ÚS ze dne 13.05.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.1221.14.1
Datum podání31.03.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1221/14 ze dne 13. 5. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ireny Šenkeříkové, bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení blíže spisovou značkou nespecifikované exekuce a toho, aby jí byla vrácena údajná finanční újma ve výši 19.300,- Kč způsobená pí. Evou Bělůnkovou (bez uvedení jejích dalších identifikačních údajů).

Výše uvedená ústavní stížnost nesplňovala náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a z podání nebylo patrno, jaké věci se týká, co sleduje a čeho se stěžovatelka domáhá, a absentovalo též označení důkazů tvrzení obsažených ve stížnosti (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla stěžovatelka přípisem ze dne 2. dubna 2014 vyzvána, aby vady ústavní stížnosti odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení této výzvy. Současně byla stěžovatelka poučena, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady její ústavní stížnosti odstraněny, bude tato podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Dále byla stěžovatelce poskytnuta informace o náležitostech ústavní stížnosti a pro případ obtíží s obstaráním právního zástupce jí bylo sděleno, že má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha.

Z doručenky je zřejmé, že stěžovatelce byla výzva k odstranění vad ústavní stížnosti doručována dne 7. dubna 2014, kdy však stěžovatelka nebyla zastižena, a proto jí byla zanechána výzva k vyzvednutí zásilky a zásilka obsahující výzvu byla uložena u provozovatele poštovních služeb (§ 49 odst. 2 a odst. 3 o.s.ř.). Protože si stěžovatelka v desetidenní úložní době tuto zásilku nevyzvedla, považuje se uplynutím posledního této lhůty, tedy dnem 17. dubna 2014, za doručenou a následujícího pracovního dne byla dle doručenky tato zásilka vhozena do domovní schránky stěžovatelky (§ 49 odst. 4 o.s.ř.). Dne 18. dubna 2014 tak počala stěžovatelce běžet lhůta pro odstranění vad ústavní stížnosti, která skončila dne 9. května 2014. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady ústavní stížnosti neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 2014

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru