Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1150/21 #1Usnesení ÚS ze dne 17.05.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:4.US.1150.21.1
Datum podání03.05.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1150/21 ze dne 17. 5. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatelky J. H., zastoupené Mgr. Luďkem Voigtem, LL.M., MBA, advokátem, sídlem Vítězné náměstí 577/2, Praha 6 - Dejvice, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. února 2021 č. j. 101 Co 361/2020-499, za účasti Krajského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a R. H., jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 3. 5. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku tvrdíc, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo na soudní a jinou právní ochranu upravené čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právo na ochranu rodinného života a dětí upravené čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 1 Listiny a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 12, 16 a 31 Úmluvy o právech dítěte.

2. Na základě zjištění, že stěžovatelčino podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), protože chyběly předepsané přílohy, byl právní zástupce stěžovatelky vyzván k odstranění vad (s výslovným upozorněním, že ústavní stížnost neobsahuje speciální plnou moc a kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku) ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva mu byla doručena dne 6. 5. 2021. Právní zástupce stěžovatelky v průběhu určené lhůty zaslal Ústavnímu soudu speciální plnou moc, zbývající vadu však neodstranil (pozn. nepředložení kopie napadeného rozhodnutí - viz § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu - je vadou, pro kterou nelze v řízení o ústavní stížnosti pokračovat).

3. Vzhledem k tomu, že vada podání nebyla v určené lhůtě odstraněna, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2021

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru