Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1127/15 #1Usnesení ÚS ze dne 03.06.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.1127.15.1
Datum podání16.04.2015
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1127/15 ze dne 3. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. P., bez právního zastoupení, směřující proti postupu Okresního soudu v Ostravě a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 1 To 822/2014-47 ze dne 30. 12. 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. 4. 2015 ústavní stížnost, směřující proti postupu Okresního soudu v Ostravě a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 1 To 822/2014-47 ze dne 30. 12. 2014.

Výše uvedená ústavní stížnost nesplňovala náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele, popřípadě kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodů závisejících na uvážení rozhodujícího orgánu (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), a ústavní stížnost nebyla podána v patřičném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Z ústavní stížnosti rovněž nebylo patrné, kdy bylo stěžovateli doručeno napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě, resp. kdy mělo dojít k zásahu, proti němuž ústavní stížnost směřovala.

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl stěžovatel přípisem ze dne 23. dubna 2015 vyzván, aby tímto přípisem vytčené vady ústavní stížnosti odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení uvedeného přípisu. Současně byl stěžovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho ústavní stížnosti odstraněny, bude tato podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Dále bylo stěžovateli pro případ obtíží s obstaráním právního zástupce sděleno, že má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha.

Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti ze dne 23. dubna 2015 byla stěžovateli doručena dne 27. dubna 2015, přičemž stanovená třicetidenní lhůta skončila dne 29. května 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě (tj. do 29. května 2015), ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu vady své ústavní stížnosti neodstranil, ani na výzvu již nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. června 2015

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru