Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 111/03Usnesení ÚS ze dne 17.06.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.111.03
Datum podání19.02.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 111/03 ze dne 17. 6. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti O. F., zastoupeného JUDr. P. S., advokátem, směřující proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2002, sp. zn. 3 Tdo 920/2002, ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. května 2002, sp. zn. 5 To 36/2002 a ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. října 2001, sp. zn. 31 T 16/99,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. února 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, jímž bylo odmítnuto jeho dovolání. Dovolání směřovalo do usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým bylo zamítnuto odvolání do rozsudku, jímž byl stěžovatel odsouzen pro trestný čin vraždy dle ustanovení § 219 odst. 1 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání 10 let.

Při shromažďování podkladů, zejména spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 T 16/99, Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli i jeho tehdejšímu právnímu zástupci doručeno dne 17. prosince 2002. Tímto dnem začala běžet lhůta k podání ústavní stížnosti stanovená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v trvání 60 dnů. Lhůta marně vypršela v pátek 14. února 2003. Z podané ústavní stížnosti je zjevné, že sice byla sepsána v poslední den lhůty stanovené k podání ústavní stížnosti, avšak k poštovní přepravě byla předána teprve v pondělí 17. února 2003

Za této situace se Ústavnísoud dále nezabýval věcí, neboť nebyla dodržena zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti. Ústavní soud není oprávněn zmeškání lhůty prominout. Pouze v této souvislosti připomíná, že úprava běhu lhůty v zákoně o Ústavním soudu je speciální, tj. den doručení je již prvým dnem lhůty (nikoli den následující, jak je jinak obvyklé). Proto Ústavní soud neshledal jiné možnosti, než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 17. června 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru