Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1105/10 #1Usnesení ÚS ze dne 07.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.1105.10.1
Datum podání16.04.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1105/10 ze dne 7. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu V. D., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ans 1/2010-149 ze dne 17. února 2010 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ans 2/2010-155 ze dne 17. února 2010 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. dubna 2010 návrh stěžovatelky, který byl označen jako ústavní stížnost proti usnesení a rozsudku, s odkazem na č. j. Nejvyššího správního soudu 9 Ans 1/2010-149 a 9 Ans 2/2010-155. Navrhovatelka dále uvedla pouze to, že ústavní stížností napadá výroky citovaných rozhodnutí.

Uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatelka dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně práva navrhovatelky použit (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Telefonickým dotazem na kancelář 17 Ca Krajského soudu v Plzni uskutečněným dne 20. dubna 2010 Ústavní soud zjistil, že v případě rozhodnutí č. j. 9 Ans 1/2010-149 se jedná o usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010 a v případě rozhodnutí č. j. 9 Ans 2/2010-155 o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010, přičemž obě uvedená rozhodnutí byla doručena zástupci stěžovatelky JUDr. J. V. dne 18. února 2010.

Lhůta pro podání ústavní stížnosti tak počala stěžovatelce běžet dne 19. února 2010 a posledním dnem této lhůty byl den 19. dubna 2010.

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 20. dubna 2010 vyzvána, aby vady návrhu odstranila, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti (včetně možnosti obrátit se v případě obtíží s obstaráním právního zástupce na Českou advokátní komoru) a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu k odstranění vad návrhu dne 26. dubna 2010. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě do dne 6. května 2010, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala. Popsané počínání navrhovatelky nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 7. května 2010

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru