Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1092/11 #1Usnesení ÚS ze dne 26.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1092.11.1
Datum podání13.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1092/11 ze dne 26. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu M. B., bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 3 T 117/2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, označeným jako "Stížnost na porušení zákona v mém případu čj: 3T 117/2010 Praha-8", v němž popisoval okolnosti ve své věci 1) v době zatčení; 2) křivého obvinění; 3) nevypovídání spoluobviněného u hlavního líčení; 4) nezájmu inspekce min. vnitra; 5) domovní prohlídky; 6) postupu státní zástupkyně; "6)" nedobrovolného odebrání DNA.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebylo z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a nesplňovalo ani podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu), z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), podání nebylo Ústavnímu soudu doručeno v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 28. dubna 2011, doručeným mu dne 2. května 2011, vyzván, aby vady podání odstranil a k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti a možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru. Dále byl navrhovatel poučen, že pokud nebudou v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 16. května 2011 byla Ústavnímu soudu doručena písemnost od navrhovatele s uvedením sp. zn. IV. ÚS 1092/11. Podání bylo označeno jako "Stížnost proti rozsudkům sp. zn. 2 T 517/2008 Okresního soudu ve Svitavách a sp. zn. 3 T 41/2007 Obvodního soudu pro Prahu 4". Zjevně se tedy jednalo o další podání a jako takové byla tato písemnost nově zapsána pod sp. zn. III. ÚS 1402/11. Navíc tato písemnost obsahovala neurčitý dodatek, v němž navrhovatel uvedl, že má advokáta ex offo, ale neví, zda jej tento může zastupovat i v projednávané věci. Uvedl, že již kontaktoval Českou advokátní komoru a dále požádal o prodloužení 15denní lhůty na doložení všeho potřebného, aniž by z dodatku bylo patrné, zda se vztahuje k novému podání či k předchozímu návrhu.

Ústavní soud si proto ověřil okolnosti případu napadeného v původním návrhu, když od Obvodního soudu pro Prahu 8 zjistil, že ve věci vedené pod sp. zn. 3 T 117/2010, o ponechání navrhovatele ve vazbě soud rozhodl dne 2. února 2011. Rozhodnutí nebylo napadeno, a proto nabylo právní moci dne 5. února 2011. Následně bylo rozhodnuto o ponechání navrhovatele ve vazbě usnesením ze dne 6. dubna 2011, doposud nepravomocným. Současně bylo Ústavnímu soudu sděleno, že dne 20. dubna 2011 bylo rozhodnuto ve věci samé, rozhodnutí je rovněž doposud nepravomocné, příslušný soudní spis pak byl postoupen Městskému soudu v Praze.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti a nejasnost druhého podání, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. května 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru