Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1091/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.04.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
SOUD - VS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.1091.12.1
Datum podání23.03.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1091/12 ze dne 24. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu M. D., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 24. října 2011, č.j. 35 T 6/2009-844, a Vrchního soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2011, sp. zn. 7 To 103/2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil podáním, doručeným prostřednictvím Mgr. P. R., advokáta, v němž se domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), neboť nebyla přiložena, byť avizovaná, plná moc.

Proto byl odesílatel, Mgr. P. R., dopisem ze dne 28. března 2012, doručeným do advokátní kanceláře dne 30. března 2012, vyzván, aby vady podání odstranil a Ústavnímu soudu doručil speciální procesní plnou moc. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 2. dubna 2012, v průběhu uvedené lhůty, bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení Mgr. P. R., v němž uvedl, že plnou moc k řízení před Ústavním soudem osobně dodal dne 22. února 2012, kdy se byl seznámit s originálem ústavní stížnosti.

Uvedená plná moc však byla založena do spisu sp. zn. I. ÚS 97/12, v souladu s rozhodnutím o určení advokáta Českou advokátní komorou. Z lustra věcí vedených u Ústavního soudu bylo zjištěno, že věc vedená pod sp. zn. I. ÚS 97/12 se týká předchozího rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 4. února 2010, sp. zn. 35 T 6/2009, ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 7 To 30/2010.

Mgr. P. R. byl pro urychlení věci telefonicky obeznámen se stavem věci dne 4. dubna 2012 s tím, že absence plné moci nadále trvá. Mgr. P. R. přislíbil ihned zaslat plnou moc k podpisu navrhovateli, aby ji tento následně postoupil Ústavnímu soudu, kterému by měla být doručena obratem.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění sdělené vady, ani nebylo Ústavnímu soudu předloženo jiné sdělení týkající se možných překážek, či případná žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2012

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru