Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 108/99Usnesení ÚS ze dne 31.05.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.108.99
Datum podání02.03.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 108/99 ze dne 31. 5. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA IV. ÚS108/99

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 31. května 1999 ve věci ústavní stížnosti J. K., zastoupeného JUDr. J. S., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 1998, sp. zn. 6 To 117/98,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal včas ústavní stížnost proti výše citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž byl zrušen rozsudek soudu prvého stupně v celém rozsahu a věc vrácena k opětovnému projednání a rozhodnutí.

Podle ustanovení § 75 odst. 1. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost přípustná, jestliže stěžovatel vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

2 IV. ÚS 108/99

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím odvolacího soudu byla předmětná věc vrácena k opětovnému rozhodnutí, nebyly tedy dosud vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje, a proto ve smyslu citovaného ustanovení je taková ústavní stížnost nepřípustná. Co se týče stěžovatelova tvrzení o porušení článku 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a článku 5 odst. 1, 3 a 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v souvislosti s vyjádřením Vrchního soudu v Praze k trvání vazebních důvodů podle ustanovení § 67 písm. a) a c) trestního řádu uvedeným v posledním odstavci odůvodnění napadeného usnesení, Ústavní soud konstatuje, že toto vyjádření není rozhodnutím o zamítnutí návrhu na propuštění z vazby, či rozhodnutím o prodloužení vazby, tedy rozhodnutím s hmotně právními účinky, ale reakcí odvolacího soudu na ustanovení § 72 odst. 1 trestního řádu, větu první, zakotvující povinnost orgánů činných v trestním řízení zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby ještě trvají nebo zda se nezměnily.

Na základě výše uvedených skutečností Ústavnímusoudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., jako nepřípustnou odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 31. května 1999

JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru