Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1027/08 #2Usnesení ÚS ze dne 29.04.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstříklhůta
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.1027.08.2
Datum podání22.04.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 72 odst.3


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1027/08 ze dne 29. 4. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti Ing. P. Ch., zastoupeného Mgr. Radkem Paštikou, AK Karlovo nám. 28, Praha, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2007, č. j. 37 C 169/2005-139, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2007, č. j. 1 Co 304/2007-166, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. dubna 2008, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí s odkazem na porušení práva na soudní a jinou ochranu zaručeného v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, a to zejména práva domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

V záhlaví citovanými rozhodnutími bylo rozhodnuto o zastavení řízení ve věci stěžovatele pro nezaplacení soudních poplatků, a to ani dodatečně ve lhůtě soudem stanovené.

Stěžovatel proti v záhlaví citovaným rozhodnutím podal již dne 18. února 2008 ústavní stížnost, která byla usnesením ze dne 13. března 2008, sp. zn. I. ÚS 441/08, podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k podání návrhu v délce 60 dnů, která dle ust. § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), počíná dnem následujícím po doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 37 C 169/2007 bylo zjištěno, že usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2007, č. j. 1 Co 304/2007-166, bylo stěžovateli doručeno dne 2. ledna 2008. Lhůta k podání ústavní stížnosti tak nebyla dodržena, když uplynula dne 3. března 2008 a projednávaný návrh byl podán dne 22. dubna 2008.

Za této situace, kdy ústavní stížnost je podávána opožděně, nepřistoupil Ústavní soud k odstraňování vady, jíž podaná ústavní stížnost trpí, když k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Jejím odstraněním by se nemohlo na nutnosti odmítnout ústavní stížnost pro opožděnost nic změnit.

S ohledem na výše uvedené okolnosti Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2008

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru