Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 97/98 #1Usnesení ÚS ze dne 18.05.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na sou... více
Věcný rejstříkinterpretace
lhůta
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.97.98.1
Datum podání04.03.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

87/1991 Sb., § 5 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 97/98 ze dne 18. 5. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 97/98-19

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelů 1) J.Š., 2) H.P. a 3) E.D., o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. listopadu 1997, č.j. 2 Cdon 316/96-57, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 2. března 1998 se stěžovatelé domáhali zrušení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. listopadu 1997, č. j. 2 Cdon 316/96-57, spolu s rozsudky Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. října 1995, č. j. 11 Co 418/95-42, a Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 6. února 1995, č. j. 13 C 306/93-24. V návrhu poukázali na znění § 5 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., a uvedli, že podle jejich přesvědčení soudy nesprávným výkladem tohoto ustanovení a konstatováním, že neuplatněním restitučního nároku ve stanovené lhůtě nárok zanikl, zasáhly do práv, zaručených jim čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší soud České republiky ve svém vyjádření odkázal na obsah odůvodnění napadeného rozsudku a vyslovil přesvědčení, že k dotčení práv stěžovatelů nedošlo.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Tyto osoby, jako účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, a to dle plné moci, jejíž obsah je v souladu s § 31 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů [§ 72 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů]. Návrh na zahájení řízení tedy musí, kromě jiného, obsahovat i výše uvedenou náležitost, jak vyplývá z § 34 odst. 1 citovaného zákona.

III. ÚS 97/98-20

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Navrhovatelé k ústavní stížnosti připojili plné moci k zastupování advokátem, které nebyly v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto dne 31. března 1998 byli vyzváni k odstranění této vady návrhu ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy a poučeni o následcích jejího nesplnění. Po doručení výzvy všem navrhovatelům Ústavní soud dne 10. dubna 1998 obdržel plné moci ze dne 27. února 1998, které opět neodpovídaly ust. § 31 odst. 1 citovaného zákona o Ústavním soudu - vady návrhu tedy odstraněny nebyly.

S ohledem na výše uvedené byl návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 18. května 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru