Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 96/95Usnesení ÚS ze dne 13.06.1995

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:3.US.96.95
Datum podání10.05.1995

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 96/95 ze dne 13. 6. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 96/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky JUDr. V.H.,

takto:

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Dne 10.5.1995 podala navrhovatelka, jednající za SZ, návrh na zrušení vyhlášky č. 1/94 M.ú. B. V této vyhlášce podmiňuje v č1. 18, bod 3 M.ú. chov domácího zvířete, psa i kočky, souhlasem domovní komise majitele domu, jakož i uživatelů dalších bytů v domě, v bodě 11 potom znemožňuje volný pohyb psů a vyžaduje náhubek i u psů vedených na vodítku. Navrhovatelka spatřuje v těchto ustanoveních zmíněné vyhlášky porušení lidských práv, nezákonné ukládání povinností a omezování práva na majetek, jakož i týrání psů. Ustanovení uvedené vyhlášky jsou podle navrhovatelky v rozporu s čl. 4, 7 a 11 Listiny základních práv a svobod, i s Ústavou ČR. O.ú. H., přípisem vedoucího kanceláře přednosty, ze dne 25.4.1995, sp. zn. S 19/95 navrhovatelce sdělil, že O.ú. nemá důvod zmíněnou vyhlášku pozastavovat, a to i s ohledem na odborné písemné stanovisko OVS. Navrhovatelka požaduje, aby tedy Ústavní soud vyhlášku M.ú. B., č. 1/94, nebo její ustanovení v čl. 18, body 3 a 11 pro nezákonnost zrušil.

2 - III. ÚS 96/95

Podle § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je oprávněn podat návrh na zrušení jiného právního předpisu (než zákona), nebo jeho jednotlivých ustanovení podle č1. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy vláda, skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, a konečně zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Podle ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., návrh na zrušení právního

předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí v její samostatné působnosti může podat i přednosta O.ú. a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Konečně řízení o zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení může též zahájit plénum, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., tak jak uvádí ustanovení § 64 odst. 5 cit. zákona. Navrhovatelka nesplnila žádnou z požadovaných podmínek, kdy návrh na zrušení zmíněné vyhlášky Města B. nebo její části není součástí ústavní stížnosti, která ani jako taková podána nebyla. Navrhovatelka takto tedy není aktivně legitimována k podání návrhu na zrušení právního předpisu ve smyslu shora uvedených ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavnímusoudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 1995JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru