Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 919/15 #1Usnesení ÚS ze dne 17.08.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
odmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.919.15.1
Datum podání27.03.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 237


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 919/15 ze dne 17. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Heleny Majkútové, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2014, č. j. 26 C 48/2013-166, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2013, č. j. 26 C 48/2013-114, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 27. 3. 2015 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky ze dne 25. 3. 2015, následně doplněná podáními ze dne 4. 5. 2015, 22. 6. 2015, nedatovaným podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 7. 20015 a podáním ze dne 5. 8. 2015, souhrnně směřující proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2014, č. j. 26 C 48/2013-166, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2013, č. j. 26 C 48/2013-114.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad její ústavní stížnosti ze dne 27. 3. 2015. K tomu jí stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad podání. Ve výzvě Ústavní soud stěžovatelku mj. podrobně poučil o agendě určování advokátů, včetně uvedení adresy a telefonního čísla pobočky České advokátní komory v Brně. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 2. 7. 2015 a téhož dne jí počala běžet 1měsíční lhůta k odstranění vad podání, která marně uplynula dne 2. 8. 2015, resp. 3. 8. 2015, neboť připadne-li konec lhůty na neděli, posunuje se na nejbližší následující pracovní den.

6. Protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, když řízení o ústavní stížnosti bylo zahájeno již dne 27. 3. 2015, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

7. Ústavní soud nad rámec shora uvedeného stěžovatelku upozorňuje, že nahlédnutím do informačního systému Ministerstva spravedlnosti zjistil, že proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2014, č. j. 26 C 48/2013-166, bylo podáno dne 27. 7. 2015 dovolání k Nejvyššímu soudu. Ústavní stížnost by proto nyní s ohledem na princip subsidiarity k jiným procesním prostředkům, které zákon stěžovatelce k ochraně jejích práv poskytuje, musela být shledána i jako předčasná, tedy nepřípustná ve smyslu § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2015

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru