Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 903/08 #1Usnesení ÚS ze dne 19.06.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.903.08.1
Datum podání09.04.2008
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 903/08 ze dne 19. 6. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 19. června 2008 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatelů 1) J. H., zastoupeného Mgr. Petrem Knapem, advokátem se sídlem v Hustopečích, Mrštíkova 15, a 2) M. H., o návrhu ze dne 8. 4. 2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé byli Ústavním soudem po obdržení jejich podání, označeného jako "ústavní stížnost na Ministerstvo spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a R. V.", vyzváni k odstranění vad návrhu s tím, že pokud tyto ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy neodstraní, bude dán důvod k jeho odmítnutí [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. V návrhu pak stěžovatelé uváděli, že se jednáním označených orgánů a představitelů státní moci v souvislosti s šetřením důvodů úmrtí jejich syna dne 12. 10. 2002 cítí dotčeni v právech, zakotvených v čl. 13 a čl. 17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v čl. 1 a čl. 3 odst. 1, 3, čl. 7 odst. 1, 2, čl. 10 odst. 1, 2, čl. 17 odst. 1, 2, čl. 23, čl. 36 odst. 2, 3 a čl. 37 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod. Dále vyjádřili přesvědčení, že označené orgány hrubě porušovaly demokratický právní řád.

Druhá stěžovatelka, která obdržela výzvu dne 18. 4. 2008, na tuto nereagovala, vady návrhu neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, první stěžovatel předložil plnou moc udělenou dne 28. 4. 2008 advokátovi Mgr. Petru Knapovi.

Na základě obsahu stížnosti a navrhovatelem předložených listin (kopie společného podání k Ministerstvu vnitra, spravedlnosti a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, označeného jako "Boj proti zločinecké mafii pracující ve státní správě", úředního záznamu Policie ČR, Okresního ředitelství Uherské Hradiště ČTS: O RUH-697/KPV-OOK-2006, o podaném vysvětlení s postoupením věci Obecnímu úřadu, komisi pro projednání přestupků Kobylí, podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 31. 7. 2007, Okresnímu státnímu zastupitelství Břeclav ze dne 13. 2. 2008, sdělení Okresního státního zastupitelství Břeclav ze dne 19. 2. 2008, podání ze dne 14. 11. 2007, vyrozumění Krajského státního zastupitelství Brno ze dne 27. 11. 2007, 7. 12. 2007 a 10. 12. 2007, podání ze dne 11. 2. 2008 a dále kopií listin obsahujících podání a sdělení z doby r. 2003 až srpen 2007), byl návrh shledán zjevně neopodstatněným - stěžovatel nedostál požadavkům § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nutno však konstatovat, že jeho podání obsahuje řadu hrubých výroků vůči státním orgánům, od nichž stěžovatel neupustil ani poté, co vůči němu u Policie České republiky v Uherském Hradišti pod ČTS: O RUH-697/KPV-OOK-2006 proběhlo setření ve věci podezření ze spáchání trestného činu dle § 154 odst. 2 trestního zákona, tj. z útoku na státní orgán. Touto cestou se proto navrhovatel upozorňuje na znění § 61 odst. 1 výše citovaného zákona o Ústavním soudu, dle kterého lze uložit pořádkovou pokutu do výše 100.000,- Kč mj. tomu, kdo učiní k Ústavnímu soudu hrubě urážlivé podání.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2008

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru